Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

31.12.2010 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi nedeniyle Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve  T.Çimse İş Sendikası arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlanmıştır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.