Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Celal Çağlar tarafından, bir haber ajansı ile yapılan röportajda, aşağıdaki bilgilerin iletildiği öğrenilmiştir, kamuoyuna duyurulur.

OYAK Çimento Grubu olarak 2010 yılını 7.8 Milyon Ton klinker üretimi ile tamamladık ve geçen yıl basın toplantısında verdiğimiz hedef olan %90'ın üzerinde kapasite kullanım oranına ulaştık. 2010 yılındaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi, makine verimliliğini arttırmak ve ana ekipmanımız olan döner fırında duruş süresini minimuma indirmek idi. Çalışmalarımız sonucunda arıza duruşlarımızı ciddi biçimde düşürerek kapasite kullanım oranımızı yukarı çektik. Ortalamamız %90'ın üzerinde olmakla birlikte 2 şirketimizde %100'ün üzerine çıktık, yani makinelerimizden dizayn kapasitelerinin üzerinde verim almayı başardık.

2010 yılında çimento satışlarımız 10 Milyon Tonu, toplam ciromuz 1 Milyar TL'yi aştı, bu rakamın içinde hazır beton satışlarımız veya başka faaliyetlerden elde edilen gelirler bulunmamaktadır, yani ana faaliyet konumuz olan çimento ve klinker üretim ve satışından bu ciroyu elde ettik. Yine 2010 başındaki basın toplantımızda, Aslan Çimento'nun aramıza katılması ile satış tonajımızı ve ciromuzu en az %25 arttıracağımızı söylemiştik, her iki rakamda da %30'un üzerine çıktık.

2011 yılında sektörün yine %5'den az olmamak üzere büyüyeceğini varsayıyor, planlarımızı buna göre yapıyoruz. Bizim ana hedefimiz, çimento şirketlerimizin rekorlar kırdığı 2007-2008 yıllarına ulaşmak, bunun için çabalarımızı sürdürüyoruz.

2010 yılında satışlarımızın dörtte birine yaklaşan bir kısmını, yakın ve karlı yurtdışı pazarlara yönlendirdik. Çimento gibi yükte ağır, pahada hafif bir malın yurtdışına ve özellikle uzak mesafelere gönderilmesinin pek karlı bir faaliyet olmadığının farkındayız, lokal bir mal üretiyoruz ve mümkün mertebe yurtiçinde tutmaya çalışıyoruz. 2011'de Türkiye'nin çimento ihracatının yine 15 Milyon Tonun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz, bizim ihracatımızın toplam satışlarımıza oranının %20'nin biraz üzerinde seyretmesi muhtemeldir.

2011 yılında OYAK Çimento Grubu olarak 50 Milyon TL mertebesinde verimlilik artırıcı ve sürdürülebilirliği sağlayıcı yatırım öngörüyoruz. Bizim son dönem en büyük yatırımlarımız katkılı çimentoyu artırmak için yapıldı: Adana ve Bolu Çimento olarak cüruf ve cüruflu çimento üretecek iki tesis kurduk ve 130 Milyon TL'ye yakın harcama yaptık; amacımız, çevreye çok daha saygılı, yüksek katkı oranı ile maliyeti aşağı çeken ve cüruf gibi bir atığı bertaraf etme sorumluluğunu üstlenmiş çimento tiplerine ağırlık vermek idi. 2010 yılında cüruflu çimentoyu tanıtmak için pek çok faaliyette bulunduk, 2011'de bu faaliyetleri sürdüreceğiz, zira çimento sektörünün en önemli amaçlarından bir tanesinin katkılı çimento kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu düşünüyoruz.

2011 yılında yeni bir şirketimizi halka açmak gibi bir planımız bulunmuyor.

Adana, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento'nun OYAK Beton ve bazı diğer şirketlerin hisselerini almalarının sebebi kendi sektörlerinin dışına da biraz yatırım yapmak ve faaliyet karları dışında hissedar oldukları şirketlerden temettü geliri elde ederek gelirlerini artırmaktır. Prensip olarak, bireysel yatırımcının bir şirketi beğenip ona ortak olmasından, yani hisse senetlerini satın almasından bir farkı yoktur.

Yurtiçinde ve dışında satınalmalar ile ilgili uzun zamandır çeşitli talepler bizlere ulaşıyor. Herkes ile görüşüyor, her teklifi değerlendiriyoruz, hali hazırda Türkiye'nin yakın çevresinde baktığımız bazı tesisler var, çalışmalarımız sonuca doğru gidecek olursa bunu mutlaka yatırımcılarımızla paylaşırız.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.