Advertisement

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ara döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No: 29 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'i çerçevesinde hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporumuz ektedir.

a)  Bu tabloların tarafımızdan incelendiğini,

b)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmemizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmemizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Bilgilerinize sunarız.