Advertisement

Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair bildirimlerimizi de 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da, 30 Haziran 2010 tarihinde saat 13:34'de ve 30 Eylül 2010 tarihinde saat 16:31'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık.

Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.