Advertisement

Konu hakkında şirketten yapılan açıklama şöyle;

Şirketimizin 21 Ocak 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Denetim Komitesi tarafından yapılan öneri doğrultusunda, 2011 yılına ait mali tabloların Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak bağımsız dış denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.