Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır;


Karbon Elyaf sektöründe %10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda, halihazırda tam kapasitede çalışan 1.500 ton/yıl nominal kapasiteli Karbon Elyaf hattımızda kapasite artışı yatırımı yapılmasına ve ikinci Karbon Elyaf hattı kurulmasına karar verilmiştir.  

Bu karar doğrultusunda;

a) Mevcut hattımızın kapasitesini 300 ton/yıl arttırmak için 7 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına ve Kasım 2011 itibariyle ticari üretime geçilmesine;

b) 1.700 ton/yıl nominal kapasiteli ikinci Karbon Elyaf üretim hattı için 65 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına ve Temmuz 2012 itibariyle ticari üretime geçilmesine;

c) Yatırım tutarının en az % 70'inin uzun vadeli kredi ile finanse edilmesine karar verilmiştir.  


         Saygılarımızla,
               AKSA
AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.