Advertisement

Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklama şöyle:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

 Şirketimizin 9 aylık mali tabloları hakkında,  06 Ocak 2011 tarihinde The Marmara Hoteli - Taksim Balo Salonu A bölümünde 14.00-16.30 saatleri arasında basına kapalı olarak; hissedarlarımızı, aracı kurum mensuplarını  ve bankaları bilgilendirmek üzere paylaşım toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya katılmak isteyen hissedarlarımızın aşağıdaki telefon / e-mail bilgilerinden Pınar KOLUNSAĞ'a ulaşmalarını rica ederiz.

LCV:  Pınar KOLUNSAĞ     e-mail: pkolunsag@aksa.com  
 Tel:  0212 251 45 00 (dahili no: 46012-46013)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun SeriVIII, No:39 sayılı  Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin  defter, kayıt ve belgelerimize  uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek  için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
     
          Saygılarımızla,
                AKSA
AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.