Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

    Şirketimizin 03.08.2010/0038  tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

1- Şirketimiz nezdindeki Muhasebe Müdürlüğü görevini başarı ile yürüten Sayın HASAN SARI'nın Muhasebe Müdürlüğü görevinin 03.08.2010 tarihi itibari ile sona ermesi nedeni ile kendisine verilen (C) Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına,

2- Şirketimizin boşalan Muhasebe Müdürlüğü görevine 04.08.2010 tarihi itibari ile 10804403662 T.C.Kimlik No.lu EREN ZİYA DİK'in atanarak kendisine (C) grubu imza yetkisi verilmesine ve Şirketin diğer (C) grubu imza yetkilileri ile birlikte aynı şekilde şirketimizi temsil ve ilzam etmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.
         Saygılarımızla,
               AKSA
AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.