Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz nezdinde  Maliye Bakanlığı  vergi inceleme elemanları   tarafından  yapılan vergi  incelemesi neticesinde Kurumlar Vergisine ilişkin 12.687.415,21 TL vergi, 19.031.122,82 TL ceza,  Geçici Vergiye ilişkin 62.907.341,45 TL  vergi ,94.361.011,91 TL   ceza,  Gelir Stopaj Vergisine ilişkin  4.761.973,27 TL vergi, 7.142.959,91 TL   ceza, Kurum Stopaj Vergisine ilişkin  21.174.207,11 TL  vergi, 31.761.310,67 TL   ceza  Şirketimize tarh edilmiş bulunmaktadır.

Raporlarda yer alan iddialara karşı uzlaşma dahil her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır. Bu aşamada herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.