Advertisement

Aksigorta A.Ş Yönetim Kurulu'nun 22 Kasım 2010 saat 11.00'da yapılan toplantısında;

Sayın Levent DEMİRAĞ'ın Denetimden Sorumlu Komitenin Başkanlığına, Sayın Hayri ÇULHACI'nın Denetimden Sorumlu Komitenin Üyeliğine   atanmasına,

karar verildi.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.