Advertisement

Goldaş Kuyumculuk, IMKB'nin kamuoyunu aydınlatma platformu KAP sisteminde sermaye tescili hakkındaki SPK başvurusu hakkında aşağıda yer alan bildiriyi yayınladı:

Şirketimizin, 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 40.000.000.-TL artırılarak 120.000.000.-TL'na ulaşan sermayesi ile ilgili artırım işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sonuçlanmış olup, 29.12.2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılarak tescile mesnet belge alınmıştır.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.