Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:


Şirketimiz ile, bira ve alkolsüz içecekler sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerimizin 2010 yılındaki satış hacmi gelişimleri ile ilgili açıklama aşağıdadır:

31.12.2010 tarihinde sona eren dönemde Anadolu Efes'in konsolide net satış gelirlerini etkileyen bira ve meşrubat faaliyetleri satış hacmi bir önceki yıla göre %11,1 oranında artış göstererek 43,2 milyon hektolitre ("mhl") olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılının son çeyreğinde ise konsolide satış hacmi 2009 yılının aynı dönemine göre %14,0 yükselmiştir.

2010 yılında bira ve meşrubat faaliyetlerimiz dahil konsolide satış hacmimizin %44,0'ü meşrubat operasyonlarımız tarafından gerçekleştirilirken, yurtdışı ve Türkiye bira operasyonlarımız konsolide satış hacminin sırasıyla %36,3 ve %19,7'sini gerçekleştirmiştir.

2010 yılında Anadolu Efes'in gerçekleştirdiği toplam bira satış hacmi bir önceki seneye kıyasla %9,2 oranında artarak 24,2 mhl olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılının son çeyreğinde ise toplam bira satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 yükselmiştir. Toplam bira satış hacminin %35,1'i Türkiye bira operasyonlarımızın satışlarından oluşurken yurtdışı bira operasyonlarımızın toplam bira satış hacmi içindeki payı ise %64,9 olarak gerçekleşmiştir. Toplam meşrubat satış hacmi ise 2010 yılında bir önceki yıla kıyasla %13,5 oranında artarak 665,4 milyon ünite kasa olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye bira operasyonumuzun toplam satış hacmi 2010 yılının son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,4 oranında artış kaydetmiştir. Yurtiçi bira satışlarımız ise yine aynı dönemde %7,2 oranında artmıştır. 2010 yılının son çeyreğinde geçen yılın düşük bazına ek olarak Ekim ve Kasım ayındaki olumlu hava koşulları 28 Ekim'de ÖTV'de yaşanan %26 oranında artışı yansıtmak için eş zamanlı olarak yapılan %17'lik fiyat artışının olumsuz etkisini fazlasıyla bertaraf etmiştir. Sonuç olarak, Türkiye bira operasyonumuzun 2010 yılının tamamında gerçekleştirdiği toplam satış hacmi geçen seneye kıyasla hemen hemen aynı kalarak 8,5 mhl olarak gerçekleşmiştir. Artan ihracat hacmimiz de bu yıl daha zayıf olan yurtiçi talebin etkisini kısmen telafi etmeye yardımcı olmuştur.  

2010 yılının dördüncü çeyreğinde konsolide yurtdışı bira satış hacmimiz bu çeyrekte daha önceki çeyreklere göre baz etkisinin daha az olan katkısına rağmen %12,4 artmıştır. Dolayısıyla 2010 yılında konsolide yurtdışı bira satış hacmimiz bir önceki seneye kıyasla %15,2 oranında artarak 15,7 mhl olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında operasyonlarımızı yürüttüğümüz tüm ülkelerde bira üzerindeki vergi artışlarının yansıtılmasıyla artan fiyatlara rağmen başarılı fiyat geçişleri, stratejik markalarımıza odaklanmaya devam etmemiz ve bulunurluğumuzu artırmaya yönelik devam eden girişimlerimizde nicelikten niteliğe kayışımız performansımıza önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.  

2010 yılında EBI'nin Rusya'da gerçekleştirdiği satış hacmi ülkede gerileyen bira talebine rağmen 12,0 mhl olarak gerçekleşirken, bu rakam bir önceki yıla kıyasla %12,6'lık bir satış hacmi artışına karşılık gelmektedir. Vergi artışlarının yansıtılmasıyla ciddi oranda artan bira fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen hem ekonomik toparlanma hem de yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar sayesinde uzun ve verimli geçen sezon sayesinde yılın ikinci yarısı pazar açısından ilk yarıya göre daha iyi geçmiştir. Tüketicilere yönelik promosyonlar ve öncü yeniliklerimiz satış hacmimizde sağlanan büyümenin ardındaki başlıca sebepler olmuştur.

Türkiye ve yurtdışı meşrubat faaliyetlerimizi gerçekleştiren Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ("CCI") ünite kasa bazında konsolide satış hacmi 2010 yılının son çeyreğinde %18,5 artarak 130,2 milyon ünite kasaya yükselmiştir. Ana pazarlarımızda mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları dördüncü çeyrekte de devam ederken operasyonlarımızın olduğu ülkelerde gazlı içeceklere olan yüksek talep satış hacmi artışına destek olmuştur. Ayrıca, Türkiye'de  2009 yılının son çeyreğindeki gazlı içecekler satış hacminin düşük bazı da bu artışı etkilemiştir. 2010 yılının tamamında ise konsolide satış hacmi %13,5 artışla 665,4 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Hem Türkiye hem de uluslararası operasyonlarda güçlü satış hacmi büyümesi gerçekleşirken, bütün kategorilerde çift haneli büyüme elde edilmiştir.

2010'un dördüncü çeyreğinde Türkiye'nin satış hacmi gazlı içeceklerdeki güçlü büyümenin sayesinde %17,0 artarak 95,5 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Ayrıca, 2009'un dördüncü çeyreğindeki gazlı içeceklerden kaynaklanan baz etkisi de yılın son çeyreğindeki büyümenin yüksek olmasında kısmi olarak etkili olmuştur. Türkiye operasyonunun tüm yıl satış hacmi %12,6 artışla 494,4 milyon ünite kasa olmuştur. Gazlı içecek kategorisi, çift haneli büyüme kaydetmiştir. Gazsız içecek kategorisi ise 2010'da %16'ya yakın seviyelerde büyüme kaydetmiştir.  Diğer yandan, çay kategorisi yeni paket ve tat lansmanlarıyla güçlü büyümesini sürdürmüştür.

Dördüncü çeyrekte uluslararası satışlar ana pazarlardaki iyileşme doğrultusunda %22,8 büyüme göstererek 34,6 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. 2010 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi özellikle Orta Asya faaliyetlerindeki güçlü büyüme sayesinde  %15,9 artış göstererek 171,0 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. İyileşen ekonomik şartlar ve başarılı pazarlama stratejileri sayesinde Orta Asya faaliyetleri %25 civarında büyüme göstermiştir. Pakistan satış hacmi üçüncü çeyrekte yaşanan sel felaketinden etkilenmesine rağmen tüm yıl için yüksek tek haneli rakamlarla büyüme göstermiştir. Dördüncü çeyrekte satış hacmi büyümesi düşük onlu rakamlara yükselmiştir. Irak güçlü büyümesini sürdürürken yıllık %30'un üzerinde büyüme kaydetmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.