Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

Hürriyet Daily News & Economic Review Gazetesi'nde yer alan ve Japon bira üreticisi Asahi'nin danışmanı olduğu belirtilen kişilerin ifadelerine dayandırılan 25.11.2010 tarihli bir haberde Asahi'nin Anadolu Efes'in Türkiye bira operasyonlarını satın almak üzere görüşmeler yaptığı ifade edilmektedir. Sadece Türkiye'de değil bölgesinde sektörünün önemli ve saygın bir oyuncusu olan Şirketimizin başarılı bira operasyonlarına zaman zaman ilgi gösteren kurumlar olabilmekte ve değişik basın organlarında çeşitli değerlendirmeler yayınlanabilmektedir. Şirketimiz faaliyet gösterdiği coğrafyada operasyonlarını güçlendirmeye ve büyütmeye tek başına devam etme niyetini sürdürmektedir. Bu bağlamda bugüne kadar Asahi ve/veya onu temsilen başka bir kurum, kuruluş ya da kişilerle şirketimiz arasında haberde bahsedildiği şekilde bir görüşme veya pazarlık  yapılması söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla, mevcut durum itibariyle kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.