Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 (bugün) tarihli toplantısında;

Görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Nuri Yazıcı'nın görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atanmasına ve kendilerine 1'inci derecede imza yetkisi verilmesine, istifa  eden Yönetim  Kurulu  Üyesi  Sn.  Mehmet   Nuri  Yazıcı'nın 1'inci Derecede imza yetkisinin iptal edilmesine, alınan kararların tescil ve ilanına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.