Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 10.05.2010 tarihli kararı uyarınca, Bankamıza ait, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 500.000.000 TL sermayesindeki toplam %35,53 oranındaki payımızın Grup Şirketlerimizden Bankamız kontrolündeki Milli Reasürans T.A.Ş.'ye satışı Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilmiştir.


Hisse satışı, İMKB Toptan Satışlar Pazarı'na başvuru tarihi olan 27.09.2010 itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilmiş olan baz fiyatın %20 fazlası olan 1,40 üzerinden gerçekleştirilmiş olup toplam satış tutarı 248.710.154 TL'dir.

Hisse devir işlemleri neticesinde oluşacak 9.198.826 TL tutarındaki iştirak satış karı konusunda henüz alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Satış işlemi sonucunda, Bankamızın şirket sermayesinde doğrudan payı kalmamıştır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.