Advertisement

İş Finansal Kiralama A.Ş, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

28.12.2009 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan  Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 üzerinden 8,02'den (% 80,24) 8,38'e (% 83,76) yükseltilmiştir.

Kurumsal  yönetim derecelendirme notumuz, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler    Ağırlık  Alınan Not 2009  Alınan Not 2010
Pay Sahipler    0,25   8,2   8,22
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık  0,35   8,51   9,23
Menfaat Sahipleri    0,15   8,87   8,87
Yönetim Kurulu    0,25   6,66   7,03
Toplam     1,00   8,02   8,38

Kurumsal yönetim derecelendirilmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.isleasing.com.tr adresindeki  web sitesinden ulaşılması mümkündür.