Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

29.12.2010 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz portföyünde bulunan ve Denizli ili, Merkez ilçesi, Sümer Mahallesi, M22A22B2D Pafta, 6225 Ada, 1 Parsel ve 6227 Ada, 1 Parselde kain iki adet taşınmazın toplam 10.670.000,-TL bedelle Global Yatırım Holding A.Ş.'ne devri işlemi bugün itibariyle tamamlanmış ve satış bedeli tahsil edilmiştir."Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kapat