Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

31.12.2009 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 369
Bursa Modern - 413
Bosphorus City - 2.294
Aquacity 2010 - 632
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 105
İstanbul Sarayları - 0
Toplam - 3.813


30.11.2010 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 382
Bursa Modern - 456
Bosphorus City - 2.492
Aquacity 2010 - 730
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 168
İstanbul Sarayları - 454
Toplam - 4.682

Ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kapat