Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:


Çıkarılmış / Ödenmiş Sermayemizin 209.000.000 TL'den 365.750.000 TL'ye  artırılmasına ilişkin Taslak İzahname ekte verilmektedir.

Kurula yapılan kayda alma başvurumuz incelenmekte olup, izahnamenin Kurul tarafından henüz onaylanmadığını ve Kurul onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını bilgilerinize sunarız.