Advertisement

KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, ''Tüm çalışanların iş güvencesini ortadan kaldıran torba yasa tasarısı, geri çekilsin'' dedi.

Döndü Taka Çınar, Konak'ta toplanan grup adına yaptığı açıklamada, mecliste görüşülen ''Torba Yasa Tasarısı''yla İşsizlik Sigortası Fonu'nun, işsizlere değil, kaynak olarak Hazine'ye ve işverenlere aktarılacağını söyledi.

Tasarı kabul edildiğinde, memurların da işçiler gibi başka kurumlara ödünç verilebileceğini söyleyen Çınar, ''Esnek ve kuralsız çalışma yasalaşacağı için on binlerce belediye işçisi, ihtiyaç fazlası olarak Milli Eğitim veya Emniyet'in taşra teşkilatına sürgün edilecek. Bu belediyeler 5 yıl boyunca yeni işçi alamayacak. Hizmet alımı yöntemiyle taşeronlaşma yaygınlaşacak. 16-18 yaş arasında çalışan yüz binlerce genç, ortalama 85 liradan daha az ücret alacak, işe ilk girişlerde deneme süresi 2 aydan 4 aya çıkacak. Gençlerin ve çocukların geleceği çalınacak.'' dedi.

Torba yasa tasarısının tüm çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırıldığını savunan KESK Başkanı, "tasarı geri çekilsin'' görüşünü dile getirerek, yarın Türkiye'nin 4 bölgesinden Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını, 3 Şubat'ta ise Ankara'da olacak tüm emekçilerin TBMM'ye yürüyeceğini duyurdu.

DİSK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyelerinin de destek verdiği eylemde, grup, hükümet aleyhine sloganlar attı, basın açıklamasını Kemeraltı Çarşısı'ndaki vatandaşlara dağıttı.