Advertisement

ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Halide Özkul - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Sektör Meclisi toplantısına katılan sektör temsilcileri, cam ve cam ürünleri sektöründe 2011'de büyüme beklentisinin yaklaşık yüzde 10 olduğunu dile getirdi.

A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün Odalar Birliğinin İstanbul'daki Hizmet Binası'nda toplanan Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Sektör Meclisinde, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunularak, 2011'de oluşabilecek fırsat ve sıkıntılar ele alındı. 2010 yılında enerji tüketimiyle ilgili ciddi tedbirlerin alınmasıyla krizin olumsuz etkilerinin bir parça da olsa engellendiğini dile getiren sektör temsilcileri, maliyetler dengelenerek, sektördeki büyümenin yüzde 20'lere ulaştığına işaret ettiler. Sektör meclisi üyelerinin değerlendirmelerine göre, cam ve cam ürünleri alanında 2011 yılı büyüme beklentisinin yaklaşık yüzde 10 oldu.

Meclis Başkanı Ceyda Erdem'in TOBB 5. Türkiye Sektörel Ekonomik Şurası'nın değerlendirmesini yaptığı toplantıda, ihracatta yaşanan sorunlar da ele alındı. Toplantıda, İran'a karşı uygulanan telafi edici verginin Haziran ayında kalkacak olmasının, Türk Lirası'nın değerlenmesi ve enerji maliyetlerinin yüksekliğine rağmen vergilerde azalma olmaması, ihracatın önündeki sıkıntılar olarak sıralandı.-ALT KOMİTELER BİLGİ VERDİ-Toplantıda, TOBB Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sektör Meclisi bünyesinde oluşturulan alt komiteler de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Çevre Komitesi'yle ilgilenen Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Özer, AB ile yürütülen çevre müzakerelerinde ağır yükümlülükler yer aldığına vurgu yaptı. Özer, TOBB Sektör Meclisi ve ilgili uzmanlarla Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi'nin misyon ve stratejisinin belirlenmesi konusunda ön görüşmelerin yapıldığını hatırlattı.

Sektör meclis toplantısında, önümüzdeki süreçte konutlarda enerji verimliliğini artırmak için, güneş enerjisinin desteklenmesi gibi, yapılabilecek çok şey bulunduğuna işaret edilirken, işletmelerde yapılan enerji verimliliği çalışmalarının olumlu sonuçlarının beklendiğine değinildi. Öte yandan toplantıda, emisyon vergisinin gerekliliği ve devletin enerji tasarrufu için teşvik edici girdiler yaratması gerektiği dile getirildi.