Advertisement

Hazine Müsteşarlığının 2011 yılı Şubat-Mart-Nisan dönemi İç Borçlanma Stratejisi açıklandı.

Hazine, 2011 yılının Şubat, Mart ve Nisan aylarında toplam 33,9 milyar lira ödeme yapacak.

Hazine Müsteşarlığı'nın Şubat-Nisan 2011 dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, ödemelerin 29,7 milyar lirası iç borç servisinden, 4 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak.

Hazine, Şubat'ta 16,5 milyar lira, Mart ayında 4,8 milyar lira, Nisan'da ise 8,4 milyar lira iç borç ödemesi yapacak.

Hazine bu dönemde 25,5 milyar lira tutarında da iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine, Şubat ayında 5, Mart'ta 3 ve Nisan ayında da 3 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek.

Şubat ayındaki 16,5 milyar liralık ödemeye karşılık 13,5 milyar lira, Mart'taki 4,8 milyar liralık ödemeye karşılık 4,5 milyar liralık, Nisan'daki 8,4 milyar liralık ödemeye karşılık da 7,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Şubat ayındaki 16 milyar 533 milyon liralık iç borç ödemesinin 13 milyar 356 milyon lirası piyasaya, 3 milyar 178 milyon lirası da kamuya yapılacak. Mart'taki 4 milyar 831 milyar liralık ödemenin ise 4 milyar 497 milyon lirası piyasa, 334 milyonu da kamu ödemelerinden oluşacak.

Nisan ayındaki 8 milyar 446 milyon liralık iç borç ödemesinin de 6 milyar 854 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 591 milyon lirası ise kamuya yapılacak.

FİNANSMAN PROGRAMI

Hazinenin Finansman Programına göre ise Şubat'ta 18 milyar lira, Mart ayında 6,4 milyar lira, Nisan'da da 9,5 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 33,9 milyar lira tutarında ödeme yapılacak.

Bu ödemenin 29,7 milyar lirası iç borç servisinden oluşacak.

Şubat'ta 1,4 milyar lira, Mart'ta 1,5 milyar lira, Nisan'da da 1,1 milyar lira olmak üzere toplam 4 milyar liralık dış borç servisi yapılacak.

Hazine bu dönemde toplam 25,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya ise gidilmeyecek. 25,5 milyarlık iç borçlanmanın 20,4 milyar lirası piyasadan ihaleler yoluyla, 4,1 milyar lirası ise kamuya satışlar yoluyla gerçekleştirilecek.

DÖVİZ KOMPOZİSYONU

Şubat ayındaki ödemelerin 16 milyar 531 milyon lirası TL cinsinden, 2 milyon lirası Döviz cinsi, Mart ayındaki ödemelerin 4 milyar 824 milyon lirası TL cinsinden ve 7 milyon lirası döviz cinsinden, Nisan ayındaki ödemelerin de 8 milyar 438 milyon lirası TL cinsinden, 8 milyon lirası da döviz cinsinden yapılacak.