Advertisement

ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından hazırlanan Mısır raporunda, ülkede inisiyatifin artık sokağın eline geçtiği ve verilen tavizlerin Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek karşıtı olayları durduracak nitelikte olmadığı belirtildi.

ORSAM tarafından bugün yayımlanan raporda, "30 yıldır otoriter bir yönetim altında kalan insanların korku eşiğini aşarak kitlesel katılımlarla ve uzun bir süreye yayarak sokaklara dökülmesini organize olmayan, lidersiz ve örgütsüz kalabalıklar olarak değerlendirmek yetersiz bir tespit olur" değerlendirmesine yer verildi.

Sokak gösterilerinin arkasında en azından amaçta birleşmiş bir örgütlü kesimin ve lider kadrosunun olduğunun ileri sürülebileceğinin ifade edildiği raporun özet bölümünde, "Bu bağlamda muhalefete öncülük eden grupların en azından bir kısmının iktidar çemberinden veya rejime uzunca bir dönemdir bağlı olan askeri ve sivil bürokrasiden geldiği varsayılabilir" denildi.

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Son birkaç günde yaşanan gelişmeler de Mübarek yönetiminin ardı sıra tavizler vermeye başladığını ve inisiyatifin artık sokağın eline geçtiğini göstermektedir. Devlet Başkanı yardımcısı ataması, Mısır'da ölmek istediğini dile getirmesi ve son olarak da 2011'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacağını açıklamak zorunda kalması oldukça önemli olmakla birlikte tüm bunlar Mübarek karşıtı gelişen toplumsal olayları durduracak nitelikte değildir. Bu kapsamda iç dinamikler açısından bakıldığında Mısır ordusunun, muhalefet partilerinin ve gençlik hareketlerinin Mübarek'in gitmesi konusunda bir görüş birliğine vardıkları görülmektedir."

Diğer ülkelerin de artık Mübarek sonrası döneme hazırlandıkları görüşünün ifade edildiği raporda, "Dış dinamikler açısından ise başta AB ülkeleri olmak üzere Washington'un da Mübarek sonrası döneme ilişkin planlarını hayata geçirmeye başladığı ve reform çağrılarını daha güçlü bir dille dile getirdiği dikkat çekmektedir. Ayrıca Türkiye de dahil olmak üzere birçok bölge ülkesinin de Mısır halkını desteklediklerini deklare etmesi Mübarek rejiminin uzun ömürlü olmayacağını bir kez daha göstermektedir" denildi.