Advertisement

ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Bankaların yurt içinde ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine bağlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin başlığı, ''Türkiye'de Faaliyette Bulunan Bankaların Yurt İçinde Şube Açmaları, Ortaklık Kurmaları veya Kurulmuş Ortaklıklara Katılmaları'' şeklinde değiştirildi.

Tebliğle aynı maddeye bir fıkra eklenerek, bankaların yurt içinde ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan kurumsal yönetim ilkeleriyle koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine bağlandı.

İzin başvuruları, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan raporla birlikte BDDK'ya yapılacak. Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili amacıyla yapılan hisse edinimleri ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımla ilgili olarak ise bu fıkra hükmü uygulanmayacak.