Advertisement

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 2.program sonrası değerlendirmesi görüşmelerini sonuçlandırdı.

Açıklamada, "IMF İcra Direktörleri, Türkiye ekonomisinin, üretimin kriz öncesi düzeyini aşması ve işsizliğin önemli ölçüde azalmasıyla, 2010 boyunca gösterdiği güçlü iyileşmeyi memnuniyetle karşıladı" ifadesine yer verildi.

Ancak, düşük cari işlem açığının kesin biçimde genişlemesini not eden direktörler, Türkiye'nin yaşadığı temel zorluğun, aşırı iç talepler ve değişken kısa vadeli sermaye akışlarından kaynaklanan kırılganlıklar karşısında doğru politika karışımını belirlemek olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye sermaye akışının aniden tersine dönmesi riskine karşı uyarıda bulunan direktörler, "bu kırılganlıklar, mali ve makro ihtiyati daralmanın kombinasyonu, daha kısıtlayıcı likidite koşulları ve rekabetçiliği artırıcı yapısal reformlar yoluyla etkin şekilde ele alınabilir" ifadesini kullandı.

Türk yetkililerin planladığı 2011 yılı mali politikasını da inceleyen direktörlerin bazılarının bu politika duruşunu geniş biçimde uygun bulurken bir çoğunun iç talebi kısıtlamak ve mevcut cari işlem açığını dizginlemek için mali daralma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Türk yetkililere, "döviz kuru müdahalelerini sınırlandırmak ve rezerv ihtiyaçlarını artırmak da dahil olmak üzere, likidite genişlemesini kontrol altına almak için doğrudan tedbirlere devam etme" çağrısında bulunan direktörler, merkez bankasının, kısa vadeli piyasa faiz oranlarının artan değişkenliğine izin verme stratejisinin başarısına dair ilk işaretlerden memnun olduklarını aktardı.