Advertisement

İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı ihalede iş adamı Remzi Gür'ün 23 milyon 800 bin lira bedelle aldığı Sarıyer'deki Aslanlı Köşk'ün tahliyesi için verilen süre bugün sona erdi.

Alınan bilgiye göre, ihalenin iptali için Halis Toprak, oğulları Mehmet Toprak ve Ahmet Toprak tarafından Sarıyer İcra Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştı. İhalenin feshi davası nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 99. maddesi gereğince taşınmaz ihale alıcısı adına tescil edilememişti.

Sarıyer İcra Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan ihalenin feshi davasının mahkemece reddedilmesi üzerine Toprak Grubu, davayı Yargıtaya taşırken, Yargıtay, Aslanlı Köşk ile ilgili yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Kararın kanuni yollardan geçerek Fon lehine kesinleşmesi nedeniyle Aslanlı Köşk olarak adlandırılan taşınmaz, geçtiğimiz günlerde Remzi Gür adına tescil edilmişti.

Aslanlı Köşk'ü boşaltması için TMSF, Halis Toprak'a 15 günlük süre vermişti. Süre bugün dolarken, köşkün asıl sahibine devri TMSF tarafından yarın gerçekleştirilecek.