Advertisement

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre 5,2 puan artarak yüzde 73 oldu. Kapasite kullanım oranı, ocak ayına göre ise 1,6 puan azaldı.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve şubat ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1903 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''imalat sanayinde kapasite kullanım oranı'' sonuçları açıklandı.

Buna göre, geçen yıl şubat ayında yüzde 67,8 olan kapasite kullanım oranı, 2011 yılı şubat ayında yüzde 73 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranı, geçen ay da yüzde 74,6 düzeyindeydi.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı çalışması, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin anket döneminde mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılıyor.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Şubat ayında Ocak ayına göre 1,6 puan azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 5,2 puan artış gösterdi.

Kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranlarında geçen yılın aynı ayına göre tüm mal gruplarında artış, gıda ve içeceklerde düşüş gözlendi.

Merkez Bankası, şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 903 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''İktisadi Yönelim Anketi'' sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mal grupları itibariyle kapasite kullanım oranlarında 2010'un aynı ayına göre, ara mallarında, yatırım mallarında, dayanıklı tüketim mallarında, tüketim mallarında ve dayanıksız tüketim mallarında artış gözlenirken, gıda ve içeceklerde düşüş gözlendi.

Şubat ayında kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre ''dayanıklı tüketim mallarında'' 5,1 puan artışla yüzde 72,6, ''dayanıksız tüketim mallarında'' 0,2 puan yükselişle 70,1, ''tüketim mallarında'' 1 puan artışla 70,5, ''gıda ve içeceklerde'' 3,8 puan düşüşle 66,2, ''ara mallarında'' 5,8 puan artışla 76,7, ''yatırım mallarında'' 5,6 puan yükselişle 70,3 oldu.-SEKTÖRLERE GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI-İkili sektörlere göre, en yüksek kapasite kullanım oranı, yüzde 81,1 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatında görüldü.

Bunu yüzde 79,3 ile tekstil ürünlerinin imalatı, yüzde 78 ile giyim eşyalarının imalatı, yüzde 76,9 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, yüzde 76,5 ile bilgisayarların elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 76,4 ile elektrikli teçhizat imalatı izledi.

Kapasite kullanım oranı en düşük alanların başında yüzde 54,7 ile tütün ürünleri imalatı, yüzde 59,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı geldi.-KAPASİTE KULLANIM ORANI TABLOSU-Merkez Bankası verilerine göre, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nın (KKO) 2007'den itibaren aylık olarak gelişimi yüzde olarak şöyle:AYLAR 2007 2008 2009 2010 2011

----- ----- ----- ----- ----- -----

Ocak 77,9 77,9 61,6 68,6 74,6

Şubat 77,3 78,0 60,9 67,8 73,0

Mart 80,3 76,9 58,7 67,3

Nisan 80,5 78,6 59,7 72,7

Mayıs 80,8 79,2 64,0 73,3

Haziran 81,7 80,3 67,5 73,3

Temmuz 82,0 79,8 67,9 74,4

Ağustos 79,6 80,0 68,9 73,0

Eylül 80,8 77,3 68,0 73,5

Ekim 81,6 75,8 68,2 75,3

Kasım 80,8 71,8 69,8 75,9

Aralık 79,2 64,9 67,7 75,6