Advertisement

ANKARA (A.A) - 21.02.2011 - Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi'nin Şubat ayı sonuçlarına göre, son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, ''üretim hacminde artış'' diyenler lehine olan seyir, ''oldukça zayıflayarak'' devam etti. Son 3 ayda alınan toplam ihracat ve iç piyasa sipariş miktarlarındaki artış seyri de bir önceki aya göre zayıflayarak sürdü.

Merkez Bankası, Şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1903 işyerinin yanıtladığı İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yanıtlama oranı yüzde 82,9 olan ankete ilişkin verilere göre, mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişler, ihracat siparişleri ve iç piyasa siparişlerinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak sürdüğü görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin de zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Anket sonuçlarına göre, gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyir, güçlenerek sürdü. Gelecek 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarı beklentileri de önceki aya kıyasla güçlendi, ihracat sipariş miktarlarındaki artış beklentileri ise zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki toplam istihdam artış beklentisi, güçlenerek sürdü. Gelecek 12 aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarında artış yönlü seyir ise zayıflayarak devam etti.

Ortalama birim maliyetlerinde son 3 aydaki artış eğilimi güçlenerek, gelecek 3 aydaki artış beklentileri ise zayıflayarak devam etti. Gelecek 3 ayda satış fiyatlarındaki artış beklentileri de zayıflayarak sürdü.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, geçen aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 7,8 oldu.

Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda iyimserler lehine olan seyir, önceki aya göre zayıflayarak devam etti. Katılanların yüzde 20,2'si, içinde bulunduğu sanayi dalı hakkında ''bir ay öncesine kıyasla daha iyimser'', yüzde 5,9'u ''daha kötümser'' olduğunu belirtirken, yüzde 73,9'u ''bir ay öncesine göre değişiklik olmadığını'' belirtti.