Advertisement

ANKARA (A.A) - 21.02.2011 - Hazine'nin 16 Temmuz 2014 vadeli devlet tahvilinin, 25 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak kupon ödemelerinde faiz oranı yüzde 2,33 olarak belirlendi.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında, kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91) gün içinde gerçekleştirilmiş olan iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizler esas alındı.

Bu çerçevede, söz konusu 5 DİBS ihalesinde ağırlıklı ortalama bileşik faiz oranının (3 aylık) yüzde 1,83 olduğu ve 25 Mayıs 2011'deki kupon ödemesine esas teşkil edecek kupon oranının ise yüzde 2,33 olarak belirlendiği ifade edildi.