Advertisement

ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Hazine tarafından 2000 ve 2001 krizlerinden sonra ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) tamamının itfası yapıldı, 2010 yıl sonu itibarıyla borç stoku kalmadı.

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinden sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kapsamındaki bankalar ile kamu bankalarının mali yapılarının düzeltilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen DİBS'lerin tamamının itfası yapılarak 2010 yıl sonu itibarıyla borç stoku kalmadığı bildirildi.-SENETLERE İLİŞKİN BORÇ STOKU-Açıklamada, 2000-2001 krizi nedeniyle ihraç edilen senetlere ilişkin borç stoku (milyon TL) şöyle:2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- -------

TOPLAM 57.507 56.112 55.262 48.962 44.389 38.627 32.035 23.360 13.579 0

Ziraat Bnk. 14.262 15.506 18.310 17.396 16.375 13.535 11.535 6.913 2.896 0

Halk Bnk. 8.301 8.761 8.923 8.825 7.433 5.155 3.055 2.655 2.655 0

Emlak Bnk. 157 9 5 0 0 0 0 0 0 0

TMSF 16.008 13.409 9.597 4.314 2.155 2.159 1.416 764 0 0

Merkez Bnk. 18.778 18.427 18.427 18.427 18.427 17.778 16.028 13.028 8.028 0