Advertisement

TBMM (A.A) - 23.02.2011 - Türkiye, AB üyeleri içinde 1,90 euro ile benzinin en yüksek fiyattan satıldığı ülke. Türkiye'yi 1,58 euro ile Yunanistan, 1,56 euro ile Hollanda, 1,50 euro ile Danimarka, 1,48 euro ile Finlandiya, 1,47 euro ile İsveç ve Almanya izliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in benzin fiyatlarına ilişkin soru önergesine, yazılı yanıt verdi.

Yıldız, Eurostat'tan alınan bilgiler doğrultusunda Türkiye ile AB üyesi ülkelerdeki benzin fiyatlarını sıraladı.

Buna göre Türkiye, AB ülkeleri arasında vergili fiyat olan 1,90 euro ile benzinin en pahalı satıldığı ülkelerin başında yer alıyor.

Türkiye'yi 1,58 euro ile Yunanistan, 1,56 euro ile Hollanda, 1,50 euro ile Danimarka, 1,48 euro ile Finlandiya, 1,47 euro ile İsveç ve Almanya izliyor.

Belçika'da benzin fiyatı 1,46 euro, İngiltere'de 1,45 euro, Portekiz'de 1,44 euro, İtalya'da 1,42 euro, Fransa'da 1,41 euro, İrlanda'da 1,32 euro, Çek Cumhuriyeti'nde 1,31 euro, Macaristan'da 1,31 euro, Slovakya'da 1,31 euro, Malta'da 1,27 euro, Slovenya'da 1,26 euro, Litvanya'da 1,25 euro, İspanya ve Avusturya'da 1,24 euro, Lüksemburg'ta 1,23 euro, Polonya'da 1,20 euro, Estonya'da 1,19 euro, Romanya'da 1,14 euro, Letonya ve Kıbrıs'ta 1,13 euro ve Bulgaristan'da 1,09 euro.-''EPDK, İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR''-Petrol Piyasası Kanunu'na göre petrol fiyatlarının, 1 Ocak 2005'den itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, serbest piyasa koşullarına göre oluştuğunu belirten Yıldız, rafineri fiyatlarının endeksle oluşturulması, dağıtıcı ve nakliye paylarının tavanı gibi fiyatların dolaylı, dolaysız olarak kamuca belirlenmesi uygulamalarının sona erdirildiğini anımsattı.

Yıldız, ham petrol fiyatı ve ürünlerin arz-talep koşulları, navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre gümrük vergileri, ÖTV ve KDV gibi diğer vergilemelerin yanı sıra tarafların özel hukuk çerçevesinde aralarında kararlaştırdıkları unsurlar, konjonktürel gelişmeler gibi birçok hususun da fiyat oluşumuna etki edebildiğini kaydetti.

EPDK'nın, kanunlar çerçevesinde, enerji piyasalarında rekabetin ve öngörülebilirliğin artırılmasına, istikrarın sağlanmasına ilişkin çalışmalarını, kurum ve konuyla ilişkili diğer kamu kurumları nezdinde sürdürdüğünü belirten Yıldız, şöyle devam etti:

''Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği kapsamında TÜPRAŞ fiyatları, hizmete özel olarak alınmakta olup, kurum görev alanı kapsamındaki izleme ve raporlama amaçlarına yönelik kullanılmaktadır. Petrol Piyasası Kanununun 10. maddesi kapsamında en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumunun takibi amacıyla Akdeniz havzasında oluşan fiyatlar EPDK'ca takip edilmekte ve ilgili lisans sahiplerinin fiyat oluşumları bu çerçevede değerlendirilmektedir.''