Advertisement

ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Türkiye, 1-23 Şubat 2011 tarihleri arasında özel sektör borçları hariç 992,1 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 457 milyon doları Hazine, 98,9 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı ödemeleri ile MSB ve Savunma Sanayii ödemeleri gibi kalemler, 23,7 milyon doları Merkez Bankası ödemesinden ve 412,4 milyon doları da IMF'ye yapılan ödemelerden oluştu. Söz konusu dönemde Türk Savunma Fonu'na ödeme yapılmadı.

Türkiye, 2010 yılında toplam 13 milyar 327,9 milyon dolar tutarında dış borç ödemesi yapmıştı.