Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'nin ihracatının yüzde 22,1, ithalatının ise yüzde 44,3 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 89,4 artışla 7 milyar 312 milyon dolara ulaştı.

TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan 2011 yılı Ocak ayına ilişkin, geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, bu yılın Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,1 oranında artarak 9 milyar 561 milyon dolar, ithalat ise yüzde 44,3 artarak 16 milyar 873 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 89,4 artışla, 3 milyar 860 milyon dolardan 7 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2011 yılı Ocak ayında, 2010 yılı Ocak ayına göre ihracat yüzde 22,1 artarken, ithalat yüzde 38,6 artış gösterdi.

2010 yılı Ocak ayında yüzde 67 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011 yılı Ocak ayında yüzde 56,7'ye geriledi.

Geçen yıl Ocak ayında 7 milyar 831 milyon dolarlık ihracat, 11 milyar 691 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 67 olmuştu.

TÜİK verilerine göre 2010 ve 2011 Ocak ayları itibariyle dış ticaret rakamlarındaki gelişme şöyle:

.

.

. OCAK Değişim

2010 2011 Yüzde

-------- ------ -------

İhracat 7,831 9,561 22,1

İthalat 11,691 16,873 44,3

Dış denge -3,860 -7,312 89,4

Karşılama oranı-yüzde 67,0 56,7

Türkiye ithalatının yüzde 70'ten fazlasını oluşturan ara malı ithalatı bu yılın ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8 artışla 12 milyar 505 milyon 927 bin dolar oldu.

TÜİK'in 2011 yılı ocak ayı dış ticaret verilerine göre, bu yılın ocak ayında sermaye (yatırım) malları ithalatı yüzde 45,1 artışla, 2 milyar 265 milyon 252 bin dolara çıktı.

Tüketim malları ithalatı yüzde 47,5 artarak, 2 milyar 870 bin dolara yükseldi.

Ocak ayında en yüksek ithalat içinde petrolün de bulunduğu ''mineral yakıtlar ve yağlar'' (3 milyar 734 milyon dolar) faslında görüldü.

Bunu 1 milyar 614 milyon dolar ile ''kazan, makine ve cihazlar, aletler ve bunların aksam ve parçaları), 1 milyar 512 milyon dolarla ''demir ve çelik'', 1 milyar 183 milyon dolar ile ''elektrikli makine ve cihazlar, bunların aksam-parçaları'', 1 milyar 18 milyon dolarla da ''motorlu kara taşıtları'' izledi.

Söz konusu dönemde en yüksek ithalat artışı, yüzde 1083,8 ile ''inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri''nde meydana geldi. Bu fasılda ithalat 52 milyon 918 bin dolardan 626 milyon 426 bin dolara çıktı.-İHRACAT-İhracat kalemlerine bakıldığında bu yılın ocak ayında 9,5 milyar doları aşan ihracatın yüzde 91,9'u imalat sanayi ürünlerinden oluştu.

Geçen yılın ocak ayında 7 milyar 181 milyon 119 bin dolar olan imalat sanayi ürünlerindeki ihracat, bu yılın ocak ayında yüzde 22,3 artışla 8 milyar 784 milyon 330 bin dolara ulaştı.

2010 yılı ocak ayında 436 milyon 969 bin dolar olan tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı 485 milyon 967 bin dolara, 147 milyon 627 bin dolar olan madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ihracatı da 215 milyon 76 bin dolara yükseldi.

Balıkçılık alanında 2010 yılı ocak ayında 9 milyon 967 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 88 artışla 18 milyon 742 bin dolara ulaştı.

2010 ocak ayında fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, ''motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları'' (1 milyar 101 milyon dolar) olurken, bu faslı ''kazanlar, makine ve cihazlar, aletler ve bunların aksam-parçaları'' (738 milyon dolar), '' demir ve çelik'' (718 milyon dolar), ''örme giyim eşyası ve aksesuarları'' (695 milyon dolar), ''elektrikli makine ve cihazlar, bunların aksam-parçaları'' (613 milyon dolar) izledi.-İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA ÖNDE-Ülkeler bazında değerlendirmede ihracatta Almanya, ithalatta Rusya öne çıktı.

2010 ocak ayında yüzde 50,3 olan Avrupa Birliğinin ihracattaki payı, 2011 ocak ayında yüzde 47,3'e geriledi. AB'ye yapılan ihracat 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 4 milyar 525 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak ayında en fazla ihracat yapan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 990 milyon dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla İtalya (629 milyon dolar), Irak (605 milyon dolar), İngiltere (563 milyon dolar) ve Fransa (521 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 13,9 artışla 2 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı da 1 milyar 596 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 403 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 246 milyon dolar ile de ABD izledi.

TÜİK verilerine göre, 2010 ve 2011 ocak ayı itibariyle sektörlere göre ihracat ve ithalat rakamları ve gözlenen değişim şöyle: (bin dolar). İHRACAT

Ocak 2010 Ocak 2011 Değişim

(yüzde)

. ------- --------- -------

Sermaye malı 800.303 936.162 17,0

Ara malı 3.739.765 4.803.019 28,4

Tüketim malı 3.250.555 3.800.682 16,9

Diğerleri 40.273 21.293 -47,1

TOPLAM 7.830.895 9.561.157 22,1

Ocak 2010 Ocak 2011 Değişim

(yüzde)

. ------- --------- -------

Sermaye malı 1.560.798 2.265.252 45,1

Ara malı 8.756.419 12.505.927 42,8

Tüketim malı 1.356.170 2.000.870 47,5

Diğerleri 17.328 101.347 484,9

TOPLAM 11.690.715 16.873.396 44.3