Advertisement

İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Aksa Enerji Üretim A.Ş., Kazancı Holding'in Aksa Enerji Üretim'deki payların satış planında değişikliğe ve alınan bedelli sermaye artırımı kararının iptali için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurmaya karar verildiğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirket ortaklarından Kazancı Holding A.Ş'nin kararıyla, şirket sermayesinin yüzde 8'ine karşılık gelen 46 milyon 200 bin lira nominal değerli B grubu payların satışının kararlaştırıldığı, şirket yönetim kurulunun kararıyla 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 58 milyon 500 bin lira tutarında bedelli sermaye artışına karar verilip, bu amaçla SPK'ya başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Kazancı Holding'in bugünkü kararı uyarınca, Kazancı Holding A.Ş'nin satmayı planladığı pay miktarının değiştirilerek, satışa sunulacak azami pay miktarının Aksa Enerji Üretim A.Ş. sermayesinin yüzde 11,93'ünü temsil eden 68 milyon 900 bin lira nominal değerli B grubu pay olarak yeniden belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Kazancı Holding tarafından gerçekleştirilmesi planlanan satıştan elde edilecek gelirin tamamının eş zamanlı olarak Kazancı Holding ve diğer grup şirketlerinin Aksa Enerji Üretim A.Ş'ye olan borçlarının geri ödenmesinde kullanılmasına ve Kazancı Holding tarafından yapılması planlanan bu satışın piyasa koşullarına bağlı olarak 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulunun bugün aldığı karar uyarınca, şirketin 21 Aralık 2010 tarihli kararında belirtilen sermaye artırımı kararının iptal edilmesi ve söz konusu sermaye artışı ile ilgili SPK'ya yapılan başvurunun geri çekilmesi, grup şirketlerinin Aksa Enerji Üretim A.Ş'ye olan borçlarının tahsilinden elde edilecek kaynakların öncelikli olarak mevcut enerji santrallerinin kapasite artırımı ve yeni santral yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.