Advertisement

CİDDE (A.A) - 08.03.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Daimi Temsilcileri, Cidde'de bulunan İKT Genel Merkezinde, Libya gündemi ile Büyükelçiler seviyesinde bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Libya krizinin başlangıcından beri İKT'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi. İhsanoğlu, uluslararası kanunların en temel görevinin vatandaşlarının yaşam hakkını, özgürlüğünü ve güvenliğini garantiye almak olduğunu hatırlatarak, Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları konseyinin kararından hareketle sivillere karşı yürütülen askeri müdahalenin insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu söyledi. Genel Sekreter, ayrıca Libya'da sivillerin korunması amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulması hususunda uluslararası toplum tarafından yapılan çağrılara destek verdi.

Genel Sekreterin Libya'nın Tunus ve Mısır sınırlarına gönderdiği insani yardım tespit heyetlerinin raporlarının sunulduğu toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Atta Mennan ise sınır bölgelerinde gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine duyulan ihyaçtan daha önemli olanın yerlerinden edilmiş insanların ülkelerine ulaştırılması olduğunu belirtti.

Toplantıda Libya adına konuşan daimi temsilci Ahmed El Şakle, Libya;nın ulusal egemenliğine karşı birtakım komplolar sonucu saldırılar yapılmakta olduğunu ve Libya;nın ülke bütünlüğüne yönelik her türlü dış müdahaleyi şiddetle reddettiklerini söyledi.

Toplantı sonunda Genel Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 22 Şubat tarihli açıklamasına atıfla çıkan sonuç bildirgesinde, sivillere karşı aşırı güç kullanımı şiddetle kınandı ve yaşanan insanlık trajedisinin İslami ve insani hiçbir değerle başdaşmadığı vurgulandı. Libya halkına yönelik şiddete ve ülkedeki yabancıların göç etmesine sebep olan bu olayların, insan hakları ve insani hukuk kurallarına aykırı olduğunun altı çizildi. Bu vesileyle Libya Hükümeti, acil olarak sivillerin hedef olduğu bu şiddeti sona erdirmeye davet edildi.

Tüm uluslararası teşkilatlar, acil ve etkili bir biçimde Libya;da süregelen bu insani duruma yardıma davet edildi. İKT üye ülkeleri ise Genel Sekreterliğin koordinasyonunda Libya;ya acil insani yardıma çağrıldı.

Ayrıca uluslararası kamuoyundan, Libya;nın Tunus ve Mısır sınırlarında biriken yerlerinden edilmiş insanların tahliyesi konusunda yardım talep edildi.

Toplantının sonuç bildirgesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi;nin alacağı karara bağlı olarak BM'nin öncülüğünde uygulanabilecek ''uçuşa yasak bölge'' oluşturulması da dahil olmak üzere çeşitli önerileri ele almak ve Libya'daki son durumu görüşmek üzere Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı yapılması çağrısında bulunuldu.