Advertisement

İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, çarşısız pazar olmayacağını, mali sistemde de sadece bankalarla ülke reel sektörüne hizmet edemeyeceklerini belirterek, ''Nasıl bir çarşıda yan yana bir çok eczane, bakkal varsa ve bunlar da bir ölçüde para kazanıyorsa, bizim de finansal sistemimizde bankalar kadar finansal kiralama şirketlerine, faktoring şirketlerine, tüketici finansman şirketlerine, aracı kurumlarına, sigorta şirketlerine destek sağlamamız gerekmekte'' dedi.

Bilgin, Faktoring Derneği'nin düzenlediği Faktoring Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, mali sistem içinde yüzde 1,2 oranında bir büyüklüğe sahip olan faktoring sektörünün büyüme eğiliminde olduğunu söyledi.

Faktoring sektöründeki en önemli sorunun, sektöre ilişkin geçmişte yaşanan kimlik ve algılama problemleri ile yasal altyapının eksiklikleri olduğuna işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

''Çarşısız pazar olmaz. Mali sistemimizde de sadece bankalar ile ülke reel sektörüne ülke reel sektöre hizmet edemeyiz. Nasıl bir çarşıda yan yana bir çok eczane, bakkal varsa ve bunlar da bir ölçüde para kazanıyorsa, işlerinin devamını devamını getiriyorsa bizim de finansal sistemimizde bankalar kadar finansal kiralama şirketlerine, faktoring şirketlerine, tüketici finansman şirketlerine, aracı kurumlarına, sigorta şirketlerine destek sağlamamız, onların mevzuatsal ve diğer yönlerden önlerini açmamız gerekmekte. Bunun diğer faydası ise reel sektöre karma bir enstrüman çeşitliliği getirmesidir.''

BDDK olarak 1 Ocak 2006 tarihinde kendilerine devredilen 88 faktoring, 83 finansal kiralama ve 9 tüketici finansman şirketine hep bu mantıkla yaklaşıldığını söyleyen Bilgin, kendilerine devirden sonra tüm firmalara 1 yıllık intibak süresi tanındığını, sermaye ve kurumsal yönetim ilkelerinin elden geçirildiğini anlattı.-''SEKTÖRÜN İMAJINI ZEDELEYEN FİRMALAR AYIKLANDI''-Bilgin, hem bağımsız denetim, hem de kurum elemanlarının gerekli denetimleri gerçekleştirdiğini, bu süreçte sektörün imajını zedeleyen firmaların ayıklandığını ve neticede 15 faktoring, 13 leasing ve 1 tüketici finansman şirketinin lisanslarının iptal edildiğini, bugün itibariyle yeni alınan lisanslarla birlikte, toplam 76 faktoring şirketinin faaliyetin devam ettiğini belirtti.

2010 sonunda faktoring sektörünün aktif büyüklüğünün yüzde 39 artışla 10.4 milyar liradan 14.5 milyar liraya yükseldiğine işaret eden Bilgin, sektörde şu anda şirketlerin 28 şubesi ve 3.557 çalışanı bulunduğunu, sektörün 2010 sonu karının ise 390 milyon lira olduğunu kaydetti.

Banka dışı mali kurumlar olarak adlandırdıkları faktoring, leasing ve tüketici finansman şirketlerinin alternatif finansman sağlamalarının en önemli göstergesinin kriz yılları olduğunu vurgulayan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Nitekim özellikle faktoring kriz dönemlerinde bankaların ani karar değişikliklerine de bir alternatiftir. Bankacılığın sert, kılı kırk yaran ve uzun süreçleri faktoringde çok daha hızlı ve basittir. Global krizin en sert dönemi olan 2009 yılında banka kredileri yüzde 7 artmış, faktoring kredileri ise yüzde 50 büyümüştür. 2010 yılında ise bankacılık kredileri yüzde 34 artmış faktoring kredileri ise yüzde 48 büyümüştür.''-''SEKTÖRÜN İMAJ MESELESİNİ ÖNEMLİ BİR SEVİYEYE GETİRDİK''-Faktoring'in 5 yıldır denetim ve düzenlemeleri altında olduğunu belirten Bilgin, ''Bundan bazı sektör temsilcileri çok rahatsız oldular, bunu çok iyi biliyoruz. Ancak sektörün temel sorunu olan imaj meselesini sanırım 5 senede oldukça önemli bir seviyeye getirdik. Bunda elbette ki kurumumuz katkıda bulunmuştur ama asıl katkı bu salondaki değerli faktoring sektörü temsilcilerin özenle çalışmaları ve kurumumuz düzenlemelerine uymalarıdır'' dedi.

Tevfik Bilgin, geçtiğimiz 5 yıl boyunca yetersiz mevzuat altyapısı sebebiyle yeni düzenlemeler yürürlüğe konulduğunu, en son asgari sermaye şartının 7,5 milyon liraya yükseltildiğini, yine aynı dönemde tüm bankacılık sektöründe olduğu gibi faktoring şirketleri için de muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, tek tip bilanço, gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi ve denetim ve gözetime hazır sağlıklı bilgi akımının sağlandığını belirtti.

Gerek banka gerekse banka dışı finansal sektörle ilgili bilgilerin BDDK'ya hızlı ve binlerce içsel test ile doğrulanarak aktığını ifade eden Bilgin, ''Bunları diğer ilgili kurumlarla da ki bunlardan en önemlisi Merkez Bankamızdır ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Bu anlamda internet sitemizi tekrar sizlere tavsiye etmek isterim. Aslında sunduğumuz açık ve şeffaf bilgilerin en büyük kullanıcı grubunun yurt dışı analistler olduğunu da belirtmek isterim'' dedi.

Banka dışı finansal sistem için mevcut mevzuat altyapısının yetersiz olduğunu ifade eden Bilgin, bu noktada 3 senedir TBMM'de bekleyen Banka Dışı Finansal Sistem Kanun Taslağı'nın kanunlaşmasının önemine işaret etti.

Bilgin, sektörle ilgili aracılık ettikleri son gelişmenin Merkez Bankası'nın da izni ile sektörün risk merkezinden doğrudan bilgi temimine başlaması olduğunu belirtti.-''KANUN TASLAĞI TBMM'DEN GEÇİRİLMELİ''-Faktoring Derneği Başkanı Zafer Ataman da faktoring sektörünün 76 milyar lira cirosu ile Türkiye ticaretinin yaklaşık yüzde 7'sine aracılık ettiğini ifade etti.

Sektörün ortalama yıllık büyümesinin yüzde 44 olduğunu belirten Ataman, büyük kısmı KOBİ'lerden oluşan 52 bin müşteriye hizmet verdiklerini kaydetti.

Ataman, küresel krizde (2007-2009) dünyada yüzde 3 oranında daralan faktoring sektörünün Türkiye'de aynı yıllarda yüzde 15 oranında büyüdüğüne dikkati çekti. 2010 sonu itibariyle sektörün 12,4 milyar lira finansman sağladığını ifade eden Ataman, ''Sektörün önünü açacak en önemli gelişme önümüzdeki yasama döneminde kanun taslağımızın gözden geçirilerek TBMM'den geçirilmesidir'' dedi.