Advertisement

ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Sanayi Ciro Endeksi, Ocak ayında, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 33,2 arttı, bir önceki aya göre ise yüzde 19 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2011 dönemine ilişkin ''Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri''ni yayımladı.

Buna göre, Sanayi Üretim Anketi kapsamında yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taşocakçılığı kısımlarında bulunan iş yerlerinden 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Ciro Endeksi, Ocak ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 arttı, bir önceki aya göre de yüzde 19 azalış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 40,7, imalat sanayi endeksi ise yüzde 33 artış kaydetti.

Ciro endeksi, mal ve hizmetler için pazar büyüklüğünü göstermeyi amaçlıyor.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Ocak ayında en yüksek artış yüzde 45,7 ile enerjide görüldü.

İmalat sanayi alt sektörlerinin Ocak ayında 2010 yılının aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artışın yüzde 88,3 ile makina ve ekipmanlarının kurulumu ve onarımında gerçekleştiği görüldü. Bunu yüzde 63,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.-SİPARİŞ ENDEKSİ-Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, imalat sanayi kısmında sipariş ile çalışan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi Üretim Anketi'nin kapsamına giren iş yerlerinden, 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Sipariş Endeksi de Ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,5 arttı, bir önceki aya göre yüzde 16,8 azaldı.

Sipariş Endeksinin Ocak ayında 2010 yılının aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranı yüzde 50,6 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında görüldü. Bunu yüzde 45,7 ile Ana Metal Sanayi izledi.