Advertisement

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç; "Geçtiğimiz devrede başarıyla uygulanan politikaların devam etmesiyle, farklı nitelikte de olsalar muhtemel zorlukların atlatılabileceği ümidini korumaktayız. Bu yönde hükümetimizin gündeminde yer alan ekonomik, politik ve sosyal reform çalışmaları devam etmelidir." dedi.

Rahmi Koç; Koç Holding'in 2010 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan ve 47. Genel Kurulu'nda okunan mesajında, kötümserliğin hakim olduğu 2 yıllık kriz süresini takiben 2010 yılına da endişeli bir ortamda başlandığını hatırlatarak, global ekonominin gidişatı hakkındaki değerlendirmelerin yaşanan krizin kolaylıkla atlatılamayacağı, iniş ve çıkışlara bu yıl da devam edeceği ihtimalini öne çıkardığını, buna karşılık birçok ülkede uluslararası finans kuruluşlarının da işbirliğiyle krizin atlatılmasına yönelik tedbirlerin devreye sokulduğunu, çalışmaların ve düzenlemelerin yavaş da olsa olumlu sonuçlar vermeye başladığının görüldüğünü anlattı.

Türkiye ekonomisinin 2009 yılında önemli ölçüde küçülmesinden sonra geçen yıl gösterdiği olumlu performans ve krizin ardından çabuk toparlanıp yüksek bir büyüme oranı yakalamasının dikkat çekerken, önemli başarı olarak değerlendirildiğini kaydeden Koç, ''Bu sonuca ulaşmakta geçmişte yapılan hatalardan alınan dersler ve alınması gereken tedbirlerin hükümet tarafından taviz verilmeden devreye sokulması etkin olmuştur'' dedi.

Koç, aynı şekilde reel sektörün de gerek finansal gerek operasyonel alanlarda başarılı yönetim stratejileri uygulandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

''Bu tür kritik devrelerde önemi daha da artan risk yönetimi, verimlilik, esneklik gibi konulara önem verilmiş, ekonominin güçlenmesine yönelik hükümet politikaları ile aynı paralelde hareket edilmiştir. Sonuçta ekonomimizin bir bütün olarak direncinin, esnekliğinin ve rekabet gücünün artması sağlanmıştır.''-''TEDBİRLERİN ZAMANINDA ALINMASI ÖNEM ARZEDİYOR''-Koç Topluluğu'nun, milli gelirin yüzde 7'sine eşdeğer kombine ciro ürettiğine, toplam ülke ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştirdiğine, halka açık şirketleriyle İMKB'nin yüzde 15 gibi bir payını oluşturduğuna, 73 bin kişiye iş imkanı sağladığına değinen Koç, şu değerlendirmelere yer verdi:

''Yeni çalışma yılımıza iyimser bir havada başlamış bulunuyoruz. Geçirilen krizin yarattığı sorunların bir derece hafiflemesiyle birlikte uluslararası ekonomi platformunda farklı gelişmelere şahit olmaktayız. Bu sefer de uluslararası piyasalarda kur savaşları, enflasyonun artması, korumacılık engelleri gibi konular gündemi meşgul ediyor. Öte yandan global krizin artçı dalgalarının yeni iniş çıkışlara neden olabileceği konuşuluyor.

Ortaya çıkan yeni gelişmeler hem ekonomi yönetimi hem de reel sektör tarafından proaktif bir şekilde gözlenip, gereken tedbirlerin zamanında alınması büyük önem arzetmektedir. Geçtiğimiz devrede başarıyla uygulanan politikaların devam etmesiyle, farklı nitelikte de olsalar muhtemel zorlukların atlatılabileceği ümidini korumaktayız. Bu yönde hükümetimizin gündeminde yer alan ekonomik, politik ve sosyal reform çalışmaları devam etmelidir.

Koç Topluluğu, bu yıl da mevcut faaliyet konularındaki şirketleriyle azami verimliliği ve karlılığı sağlayacak şekilde hareket edeceği gibi, çıkan yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmekte aktif bir politika güdecektir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde teknolojilerimizi güncelleyerek, yenilikçi, çevreye duyarlı, enerji veremliliği yüksek ürünleri öne çıkartarak rekabet gücümüzü artırmaya özen göstereceğiz. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirerek bölgesel ekonomik dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmeye gayret edeceğiz.

Bir yandan da operasyonel ve finansal sonuçlarımızı daha da iyileştirmeye çalışırken diğer yandan kurumsal yönetim, yatırımcı ilişkileri, müşteri memnuniyeti gibi konularda standartlarımızı yükseltmeyi hedefliyoruz. Sosyal sorumluluk görevimizi Vehbi Koç Vakfı şemsiyesi altında, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında sürdürmekteyiz. En yeni ve önemli atılımlarımızdan birisi, Koç Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nin ve buna bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kurulmasıdır. Bu suretle ülkemizin ihtiyaç duyduğu üstün, kaliteli ve ileri dünya standartlarında hekimleri toplumumuza kazandırmayı amaçlıyoruz''