Advertisement

Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 6,4, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 14,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 11,2 artış kaydedildi.

Türkiye'de, sanayi üretimi bu yılın şubat ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,9 arttı. Sanayi üretimi Ocak ayına göre aylık bazda bakıldığında ise yüzde 4,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı şubat ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,4, imalat sanayinde yüzde 14,7 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 11,2 artış kaydedildi.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalış gösterdi.-EN YÜKSEK ARTIŞ SERMAYE MALI İMALATINDA-Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış, yüzde 28,9 ile sermaye malı imalatında kaydedildi. Bunu yüzde 16,7 ile ara malı imalatı, yüzde 13,4 ile enerji, yüzde 12,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatı ve yüzde 2,6 ile dayanıksız tüketim malı imalatı izledi.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 47,5 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünlerinin imalatı aldı.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı yüzde 37,2, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yüzde 31,2, elektrikli teçhizat imalatı yüzde 29,4, diğer imalatlar yüzde 24,1 artış gözlendi.

Söz konusu dönemde, tütün ürünleri imalatında yüzde 16,4 ile düşüş meydana geldi.-ÜRETİM VERİLERİ-TÜİK verilerine göre 2011 şubat ayında 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksindeki yıllık değişim oranları şöyle:AYLAR 2011 2010 2009 2008

------- ------ ------ ----- -----

Ocak 18,9 12,8 -21,5 11,2

Şubat 13,9 17,6 -24,0 9,2

Mart 21,4 -21,5 3,5

Nisan 16,9 -18,8 7,5

Mayıs 14,9 -17,1 3,0

Haziran 10,0 -9,9 2,3

Temmuz 8,8 -8,9 4,4

Ağustos 10,8 -6,5 -3,4

Eylül 10,4 -9,6 -4,0

Ekim 9,9 6,2 -6,3

Kasım 9,4 -3,0 -12,9

Aralık 16,9 23,9 -17,4

Yıllık Ortalama 13,1 -9,9 -0,6

2010 ve 2011 yılları Şubat ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da

yüzde olarak şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Şubat Şubat

. ------- -------

Toplam sanayi 17,6 13,9

-Madencilik 11,1 6,4

-İmalat sanayi 19,9 14,7

Elektrik, gaz ve su 5,3 11,2İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2010 ve 2011 yılları şubat ayı

verileri de şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Şubat Şubat

------------------------------- -------- -------

İmalat Sanayi 19,9 14,7

-Gıda ürünleri imalatı 14,8 3,2

-İçecek imalatı 1,1 8,3

-Tütün ürünleri imalatı -20,1 -16,4

-Tekstil ürünleri imalatı 26,4 3,3

-Giyim eşyası imalatı 13,3 0,7

-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 13,9 12,6

-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı 70,5 13,8

-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. 18,7 9,3

-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması -1,7 19,2

-Kok kömürü rafine edilmiş petrol ür. iml.-15,9 47,5

-Kimyasal madde ve ürünleri imalatı 31,8 14,5

-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı 11,7 0,3

-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 32,1 20,3

-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. 15,7 16,7

-Ana metal sanayii 0,4 21,5

-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 34,0 11,3

-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. 28,7 16,0

-Elektrikli teçhizat imalatı 35,4 29,4

-B.Y.S makine ve ekipman imalatı 15,7 37,2

-Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. 79,4 31,2

-Diğer ulaşım araçlarının imalatı -61,0 0,2

-Mobilya imalatı 23,4 14,2

-Diğer imalatlar 0,2 24,1

-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı 11,2 5,1