Advertisement

Hazinenin nakit dengesi, martta 2 milyar 69,6 milyon lira, ocak-mart döneminde ise 7 milyar 65,4 milyon lira açık verdi.

Hazineden yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde, 65 milyar 86,1 milyon lira nakit gelir elde edilirken, ayrıca 1 milyar 643,7 milyon lira fon geliri sağlandı.

Bu dönemde, nakit giderler 73 milyar 795,2 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Nakit giderlerin 13 milyar 822 milyon lirasını faiz giderleri, 59 milyar 973,2 milyon lirasını faiz dışı giderler oluştururken, Hazinenin nakit dengesi 5 milyar 112,9 milyon lira faiz dışı fazla verdi. Ancak, toplam gelir-gider dengesi, 7 milyar 65,4 milyon lira açık ile sonuçlandı.

Hazine, yılın ilk üç ayında, nakit dengesini sağlamak için, 2 milyar 1109,3 milyon lirası dış borç, 6 milyar 953 milyon lirası iç borç olmak üzere toplam net 9 milyar 72,3 milyon liralık borçlanmaya gitti.

Bu dönemde, herhangi bir özelleştirme geliri olmazken, TMSF'den 249,5 milyon liralık aktarım oldu.

Açıklamaya göre, şubat ayında tahakkuk eden vergilerin yaklaşık 6,3 milyar liralık kısmı, mart ayında Hazine hesaplarına girdi.