Advertisement

Bugün ilerleyen saatlerce açıklanacak olan resmi raporun öncesinde, adını vermeyen bir Alman yetkili, IMF'nin Japonya ve ABD'nin büyüme beklentisini düşürdü.

IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, ABD ve Japonya'nın orta vadeli bütçe tasarruf stratejilerinin kredibilitesinin yetersiz olduğuna yer verildi.

ABD ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 2.9 büyüyerek, 2005'ten bu yana en yüksek büyüme oranını kaydetti. Alman yetkili, ABD için büyüme oranı beklentisinden bahsetmezken, Japonya'daki depremin gayrisafi yurtiçi hasılaya etkisinin yüzde 3 ila 5 olacağını öngördü.

IMF raporuna göre, çift dipli resesyon riski azalırken, ekonomik büyüme, emtia fiyatlarından kaynaklanan şokların riski arttı. Fon, dünya genelindeki büyüme beklentisini ise değiştirmedi.

Uluslararası Para Fonu, Almanya'nın büyüme tahminini ise dinamik ekonomik büyüme ve Almanya'nın bütçe açıklarını azaltmadaki başarısı sebebiyle, 2011 ve 2012 için yükseltti.