Advertisement

Sanayi Ciro Endeksi, Şubat ayında, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 29,7, bir önceki aya göre ise yüzde 3,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2011 dönemine ilişkin ''Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri''ni yayımladı.

Buna göre, Sanayi Üretim Anketi kapsamında yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taşocakçılığı kısımlarında bulunan iş yerlerinden 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Ciro Endeksi, Şubat ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,7, bir önceki aya göre de yüzde 3,5 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 45,5, imalat sanayi endeksi ise yüzde 29,2 artış kaydetti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Şubat ayında en yüksek artış yüzde 20,2 ile sermaye malı imalatında görüldü.

İmalat sanayi alt sektörlerinin Şubat ayında 2010 yılının aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artışın yüzde 69,5 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu yüzde 54,1 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.-SİPARİŞ ENDEKSİ-Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, imalat sanayi kısmında sipariş ile çalışan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi Üretim Anketi'nin kapsamına giren iş yerlerinden, 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Sipariş Endeksi de Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4, bir önceki aya göre yüzde 6 arttı.

Sipariş Endeksinin Şubat ayında, 2010 yılının aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranı yüzde 64,5 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında görüldü. Bunu yüzde 44,6 ile ana metal sanayii izledi.