Advertisement

ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) söz konusu yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğin, ''genel müdür ve yardımcılarına ilişkin bildirimler'' başlıklı 6. maddesinin 5. fıkrasındaki değişikliğe göre, Bankacılık Kanununun ilgili maddesi uyarınca, genel müdürün bulunmadığı hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla yönetim kurulu toplantılarına genel müdür vekili olarak katılacaklar ve hangi hallerde bu toplantılara katılacakları bankaların yönetim kurullarınca belirlenecek.