Advertisement

Türkiye'de 2011 yılı Ocak döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan düşerek, yüzde 11,9 oldu. İşsizlik oranı 2010 Ocak döneminde yüzde 14,5 seviyesinde idi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 14,7 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Ocak Dönemi Sonuçlarına (Aralık 2010, Ocak, Şubat 2011)'' göre, 2010 yılı Ocak ayında 3 milyon 591 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 3 milyon 44 bin kişi oldu.

İstihdam ise 21 milyon 162 binden, 22 milyon 461 bin kişiye çıktı.

Ocak dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:. 2010/Ocak 2011/Ocak

. ------------- -------------

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 70.975 71.817

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.150 53.051

İŞGÜCÜ (bin) 24.753 25.505

.İstihdam (bin) 21.162 22.461

.İşsiz (bin) 3.591 3.044

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 47,5 48,1

İstihdam Oranı (yüzde) 40,6 42,3

İşsizlik Oranı (yüzde) 14,5 11,9

.Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 17,6 14,7

.Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 25,9 22,0

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.397 27.546

Türkiye'de, 2011 Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 299 bin kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Ocak Dönemi Sonuçlarına (Aralık 2010, Ocak, Şubat 2011)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 842 bin kişilik artış ile 71 milyon 817 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 901 bin kişi artarak, 53 milyon 51 bin kişiye ulaştı.

2011 yılının Ocak döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 48,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 70,3, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 26,6 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 68,2, kadınlar için yüzde 22,6 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 86,1 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 72,7 düzeyinde gerçekleşti.-İSTİHDAMDA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN PAYI 0,5 PUAN ARTTI-2010 yılı Ocak döneminde 21 milyon 162 bin kişi istihdam edilirken, bu yıl aynı dönemde sayı 22 milyon 461 bin kişiye çıktı. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,2 puan, sanayi sektörünün payının 0,5 puan, inşaat sektörünün payının 0,3 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 1,1 puan azaldığı gözlendi.

Buna göre, bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 362 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 937 bin kişi arttı. Ocak 2011 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 24'ü tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 49,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.-ÇALIŞANLARIN YÜZDE 12,4'Ü ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ-Ocak döneminde istihdam edilenlerin yüzde 72,2'sini erkek nüfus oluşturdu.

Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 58,9'u lise altı eğitimliler, yüzde 61,9'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,6'sı kendi hesabına veya işveren, yüzde 12,4'ü ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,9'u 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde, yüzde 2,7'sinin ek bir işte çalıştığı, yüzde 2,8'inin mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 90,2'si sürekli bir işte istihdam ediliyor.-KAYIT DIŞI İSTİHDAM, YÜZDE 40,9 OLDU-Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puanlık azalışla yüzde 40,9 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,8'den yüzde 83,5'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,7'den yüzde 27,4'e geriledi.-5 GENÇTEN 1'İ İŞSİZ-2011 Ocak döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 547 bin kişi azalarak, 3 milyon 44 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı ise 2,6 puanlık azalışla yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,7 puanlık gerilemeyle yüzde 13,8, kırsal yerlerde ise 2,2 puanlık düşüşle yüzde 8,1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puanlık azalışla, yüzde 22'ye geriledi. Bir başka deyişle, yaklaşık her 5 gençten biri işsiz.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,5'i eş-dost aracılığıyla iş aradılar. İşsizlerin yüzde 89,1'i (2 milyon 712 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edildiler. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 46,4'ü hizmetler, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 19,9'u inşaat, yüzde 9'u tarım sektöründe çalıştı, yüzde 3,2'si ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 33,6'sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 15,1'ini işten çıkarılanlar, yüzde 15,8'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 7,3'ünü işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,6'sını ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 10'unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9,6'sını ise diğer nedenler oluşturdu.-369 BİN KİŞİ, BU DÖNEMDE İŞTEN AYRILDI-TÜİK araştırmasına göre, Ocak 2011 döneminde 1 milyon 683 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31,3'ü 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 39,1'i hizmetler, yüzde 21,7'si inşaat sektöründe, yüzde 17,4'ü ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 12,1'ini (369 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.-MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER-Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında; 2011 yılı Ocak döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 214 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 71 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artışla yüzde 49,4, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 44,2, işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.-İŞGÜCÜ ANKETLERİ NASIL AÇIKLANIYOR?-2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.