Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli Döviz cinsinden ''BB'' olan kredi notunun teyit edildiği, ''pozitif'' olan görünümün ise değiştirilmediği kaydedildi.

Türkiye'nin kredi notunun, geçen yıl yüzde 8,9'luk güçlü büyümenin yansıması olduğu belirtilen açıklamada, bunun, Türkiye'nin dış dengesizliklerindeki yükselişin olduğu bir döneme denk geldiği işaret edildi. Türkiye'nin 2009 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2,3'ü olan cari işlemler açığının geçen yıl yüzde 6,6'ya çıktığı belirtilen açıklamada, ''Zayıf dış rekabet edilebilirlik Türkiye'nin kredi notları üzerinde hala temel bir baskı olmaya devam ediyor'' denildi.

Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacının makroekonomik risk teşkil ettiğini, çünkü yatırımcı güvenindeki değişikliğin ekonomik büyüme ve kamu finansmanı üzerinde yük oluşturabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ''Türkiye'deki kuruluşlar sermaye girişlerindeki ani bir geri dönüşü yönetmeye yetecek kadar güçlü, kredi notunun pozitif görünümü bu görüşü yansıtıyor'' ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl süresince kredi büyümesindeki hızlı büyümeye rağmen Türkiye'nin bankacılık sektörünün iyi düzenlendiği ve sermaye yapısının güçlü olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Türk bankalarının, emsalleriyle karşılaştırıldığında, 2008-2010 yıllarında küresel finansal piyasalara daha iyi girmesinin sürmesine yardımcı olduğu kaydedildi.-2011-2013 ARASINDA BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5'İN ALTINDA-Politika yapıcıların 2012 yılına kadar genel kamu borcunun GSYH'ya oranının yüzde 40'ın altına düşürülmesinin sağlanmasında ihtiyatlı davranmaya devam edeceklerinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, baz senaryo çerçevesinde, Türkiye'nin GSYH'sindeki büyümenin 2011 ve 2013 yılları arasında ortalama yüzde 5'in biraz altında kalacağının öngörüldüğü, Haziran ayındaki genel seçimlerden sonra mali pozisyonun aşama aşama sıkılaştırılacağının altı çizildi.

Kuruluş, geçen yıl GSYH'nin yüzde 3,7'si olan bütçe açığının bu yıl yüzde 2,8'e gerileyeceğini ve bu yıl faiz dışı fazlanın GSYH'ya oranının yüzde 1'i biraz aşmasını beklediğini bildirdi.

Hükümetin 2008 yılında emeklilik sistemindeki reformlarına rağmen bunun kamu finansmanı üzerindeki etkisinin sadece aşamalı olacağına işaret edilen açıklamada, genç ve artan nüfusun mali faydalarına karşın sosyal güvenlik sistemindeki açığın gelecek 5 yılda hala önemli oranda kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun artırılmasının, ''Türkiye'nin net dış borç girişine dayanan mevcut büyüme modeline daha az bağımlı olduğunu gösteren kanıt olması'' durumunda düşünüleceği kaydedildi. Diğer taraftan dış baskının mevcut beklentilerin ötesinde artması veya konjonktür karşıtı mali pozisyonu, 2011 ve 2012 yıllında daha ikna edici bir şekilde tersine dönmezse kredi notunun düşürülebileceği ifade edildi.

S&P's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 19 Şubat 2010'da ''BB-''den ''BB''ye yükseltmişti.

BU HABERE YORUM YAZ
 
15 Nisan 2011 Cuma, 15:41 Misafir bu kredi derecelendirme kuruluşlarıda siyasi bir yapıya sahip,iflasın eşiğinde olan nice avrupa ülkesi var,ama kredi dereceleri bizden kat kat iyi,bizdeki en ufak bir dalgada kredi notumuz düşüyor,ama avrupanın en hızlı büyümesine sahip türkiyenin notunu arttırmak zorlarına gidiyor.