Advertisement

IMF ve Dünya Bankası'nın raporunda, gelişmekte olan ülkelerin üçte ikisinin, aşırı yoksulluk ve açlıkla mücadele konusunda belirlenen kilit hedeflere ulaşılmasında doğru yolda ilerlediği ya da bu hedeflere çok yaklaştığı, ancak en yoksul ülkelerin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında, "Küresel İzleme Raporu 2011: Binyıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) Ulaşılması Olasılıklarını Artırmak" başlıklı rapor yayımlandı.

BKH'lere ulaşılmasında yetersiz kalan gelişmekte olan ülkelerin yarısının, "doğru yolda" statüsüne girmeye yakın olduğunu, gelişmiş politikalar ve daha hızlı büyümeyle, bu ülkelerin 2015 yılında ya da o tarihten kısa süre sonra BKH'lere ulaşma şansının hala bulunduğu kaydedildi.

Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Dairesi Direktörü Hans Timmer, "BKH'lere ulaşmanın gelişmekte olan ülkeler için önemli bir başarı olduğunu, ancak yoksulluğun azaltılması ve sağlık koşullarının geliştirilmesi konusunda başarılı ülkelerde bile yapılacak çok işin bulunduğunu" söyledi.

Yoksullukla mücadelenin iyi bir şekilde ilerlediği belirtilen raporda, şu anki ekonomik tahminler temel alındığında, dünyanın, aşırı yoksulların sayısının yarı düzeyde azaltması konusunda doğru yolda ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Raporda, günde 1,25 dolardan daha az parayla geçinen insanların sayısının, 2015 yılında 883 milyon civarında olmasının beklendiği ifade edildi. Bu sayının, 2005 yılında 1,4 milyar, 1990 yılında da 1,8 milyar olduğu belirtildi.

-"BİRÇOK AFRİKA ÜLKESİ GERİDE KALDI"-

Bu ilerlemenin önemli bir bölümünün, Çin ve Hindistan'ın hızlı büyümesinden kaynaklandığı, ancak birçok Afrika ülkesinin geride kaldığı, Afrika kıtasındaki 17 ülkenin aşırı yoksulluğun yarıya indirilmesi hedefinden henüz çok uzakta olduğu kaydedildi.

Bunun yanında, gelişmekte olan ülkelerin, güvenli içme suyuna erişim ile ilk ve ortaöğretimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması konularında BKH'leri başaracak gibi göründüğü, açlık ve ilköğretimi tamamlama oranı gibi konularda da başarıya yaklaşacakları bildirildi.

Ancak yine de gelişmekte olan ülkelerde ilerlemenin yavaş olduğu ve diğer bazı alanlarda hedeflere ulaşılamayabileceği ifade edilen raporda, gelişmekte olan ülkelerin yüzde 45'inin sağlığı koruma önlemlerine erişim, yüzde 39'unun anne ölümleri, yüzde 38'inin de çocuk ölümlerini engelleme noktasında hedeflerin çok uzağında kaldığı belirtildi.

IMF Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Dairesi Direktör Yardımcısı Hugh Bredenkamp, "iyi makroekonomik politikaların, BKH'ler konusundaki ilerleme açısından kritik önem taşıdığını" belirtti.

Bredenkamp, "Düşük gelirli ülkelerdeki zorluk, istihdam ve özel sektör için daha büyük fırsatlar yaratacak daha iyi politikalar yoluyla büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve hızlandırmak...Gelişmiş ekonomilerin ise, finansal sistemlerini onararak ve reformdan geçirerek ve mali dengesizliklerini gidererek, küresel canlanmayı teminat altına almak için kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

-"ÜÇ CEPHEDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"-

Raporun koordinatörlüğünü yapan IMF üst düzey yetkilisi Brad McDonald, ekonomik büyümenin, BKH'lere ulaşmada önemli bir etken olmaya devam ettiğini vurguladı.

BKH'lere ulaşma yolunda ivmenin yeniden kazanılmasının üç cephede uluslararası işbirliğini gerektirdiğine işaret edilen raporda, bunlar şöyle sıralandı:

"-Özellikle düşük gelirli ülkelerin, büyümenin sürmesini sağlayacak güçlü ve istikrarlı bir küresel ekonomik ortama ihtiyaçları olacak.

-Düşük gelirli ülkelere daha hızlı ekonomik büyümeyi başarmaları ve sürdürülebilir kılmalarında yardım etmek için eylemlere ihtiyaç var.

-Kırılgan ülkeler, BKH'lere ulaşmada en arkada kalan grup ve bu ülkelerin, kurumların inşası ve kalkınma, barış ve güvenlik doğrultusunda hareket etmelerine yardım yolunda ek desteğe gereksinim duyuyorlar"