Advertisement

(A.A) - Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ve beraberindeki heyet, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde çeşitli temaslarda bulundu. 

Çanakçı ve heyeti, katıldıkları toplantılarda, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ve yürütülmekte olan ekonomik politikaları, uluslararası finans çevreleriyle paylaştı. Bu kapsamda, IMF tarafından düzenlenen "Fiscal Forum" seminerinde Türkiye'nin kamu maliyesi tecrübelerine ilişkin sunum yapan Çanakçı, JP Morgan tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısında genel ekonomik görünüm hakkında konferans verdi.

Çanakçı'nın katıldığı G-20 toplantılarında küresel ekonomi, G-20 güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, uluslararası parasal sistem reformu, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, finansal düzenlemeler, iklim değişikliğinin finansmanı ve kalkınma konularının ele alındığı belirtildi. G-20 toplantılarının içeriği hakkında şu bilgiler verildi:

"Toplantının küresel ekonomi bölümünde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik gelişmelere ve önümüzdeki dönemde risk yaratabilecek unsurlara değinilmiştir. Tartışmaların temelini, bazı gelişmiş ülkelerde süren kamu borcu problemleri ile gelişmekte olan ülkelerde yaşanan aşırı ısınma ve bu ülkelere yönelen sermaye hareketleri oluşturmuştur.

Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi kapsamında, küresel dengesizliklere ilişkin Şubat ayında belirlenen göstergelerin hangi ilkelere göre değerlendirileceği ve bundan sonraki sürece ilişkin anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, ikinci aşamaya geçilerek dengesizliklerin temel nedenleri ve uyarlamanın önündeki engeller analiz edilecektir. Bir sonraki adımda düzeltici ve önleyici önlemleri içeren 2011 Eylem Planı hazırlanacaktır. Uluslararası parasal sistemin güçlendirilmesi başlığı altında önümüzdeki dönemde, küresel likidite gelişmelerinin değerlendirilmesi, uluslararası sermaye akımlarının etkilerinin analizi, ülkelerin uluslararası rezerv birikiminin nedenleri, döviz kuru dengesizliklerinin giderilmesi, SDR'nin kompozisyonunun yeniden değerlendirilmesi ve küresel finansal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi konularındaki çalışmaların devam etmesi kararlaştırılmıştır.''

Toplantılarda, enerji ve gıda başta olmak üzere, emtia fiyatlarındaki yükselmenin önemine dikkat çekildiği, artan küresel emtia talebine karşın fazla kapasitelerin ve stokların kullanılması konusunda anlaşıldığı belirtilerek, şunlar ele alındı:

''Emtialara bağlı türev ürünlere ilişkin piyasaların daha etkin düzenlenmesi ve denetimi ile ilgili adımların atılması gereği vurgulanmış, bu konuda G-20 bünyesi altında devam eden çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Finansal sektör düzenlemeleri kapsamında, FSB'nin kapasitesi, kaynakları ve yönetiminin güçlendirilmesi yönündeki öneriler, küresel açıdan sistemik öneme sahip kuruluşlara ilişkin belirlenecek olan çerçeve, gölge bankacılık sistemi ve tezgah üstü türev ürünlerinin denetimi ve düzenlenmesi konuları tartışılmıştır. İklim değişikliğinin finansmanı konusunda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Finansmanı Üst Düzey Danışma Grubu tarafından hazırlanan rapor ele alınmış, raporda yer alan finansman önerilerini çalışmaları için IMF, OECD ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları görevlendirilmiştir."

Çanakcı'nın, G-20 toplantıları marjında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki son gelişmeler ve bu gelişmelerin yansımalarını değerlendirmek üzere, Türkiye'nin de davetli olduğu G-20-MENA ülkeleri Bakan ve Müsteşarlarının katıldığı "Geçiş Süreci Diyalog Toplantısı"na da katıldığı, IMF ve Dünya Bankasının danışma kurulları niteliğinde olan Uluslararası Para ve Finans Komitesi ile Kalkınma Komitesi toplantılarında da küresel ekonomik görünüm ve kalkınma konularının değerlendirildiği kaydedildi.