Advertisement

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde düzenlenen Kalkınma Komitesi'nin sonuç bildirisinde, büyük oranda gelişmekte olan ülkelerin öncülüğünde küresel ekonominin güçlendiğine yönelik belirtilerin memnuniyetle karşılandığı, ancak özellikle gıda ve enerji olmak üzere bazı sektörlerdeki aşırı ısınmanın, gelişmekte olan ülkeleri ve özellikle de en kırılgan nüfuslarını riske atacak şekilde, fiyat baskıları ve dalgalanmayla sonuçlanma riskinden kaygı duyulduğu belirtildi.

Bildiride, ''Doğal felaketlerden, çatışmalardan ve sosyal huzursuzluklardan doğan ekonomik zorluklara karşı tetikte olma sözü veriyoruz. Sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümenin sağlanması ve ihtiyaç duyulan yerlere zamanında ve etkili destek sağlamaya olan bağlılığımız sürüyor'' ifadesi kullanıldı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın bazı kesimlerindeki son olayların, ülkeden ülkeye değişecek biçimde, kalıcı sosyal ve ekonomik etkilerinin olacağına işaret edilen bildiride, Dünya Bankası ve IMF'nin konuya olan ilgisi ve tavsiyelerinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi. Bildiride, Dünya Bankasına, hükümetlerle ve ilgili çok taraflı, bölgesel ve ikili kuruluşlarla birlikte çalışarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik desteğini güçlendirmesi çağrısı yapıldı.

-''GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÜÇTE İKİSİ BKH'YA ULAŞMADA DOĞRU YOLDA''-

Bildiride, uluslararası finansal kuruluşların, ülkelere krizleri önleme ve savuşturmalarına yardım etmede önemli rol oynamaya devam ettiği vurgulandı.

Gelişmekte olan ülkelerin üçte ikisinin Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne (BKH) ulaşmada doğru yolda ilerlemesi ya da buna yakın olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildiride, bununla birlikte bu konuda sağlanan ilerlemenin karışık bir resim sunduğu, küresel ekonomik krizle gıda ve enerji fiyatlarındaki son artışlar nedeniyle bazı yerlerde yavaşladığı belirtildi.

Bildiride, ''(BKH'lere ulaşılması konusunda) Özellikle geride kalmış bölgelere, kırılgan ülkelere ve kadın ve çocuklar gibi hassas ve tarihsel olarak dışlanmış nüfus kesimlerine yönelik olarak, 2015'e kadar sonuç alınması ve ekonomik ve çevresel şoklara karşı dayanıklılık inşa ederek ilerlemenin korunması için çabalarımızı yoğunlaştırmayı taahhüt ediyoruz'' denildi.

-''YÜKSEK GIDA FİYATLARININ ETKİSİNDEN KAYGILIYIZ''-

Yüksek ve değişken uluslararası gıda fiyatları ve bunun kırılgan nüfuslara etkisinden, büyümeye ve yoksullukla mücadeleye getirdikleri uzun vadeli risklerden kaygı duyulduğu ifade edilen bildiride, Dünya Bankasının, G-20 de dahil olmak üzere ortaklarıyla birlikte çalışarak, gıda güvenliği ve fiyat değişkenliğiyle alakalı kısa ve uzun vadeli zorlukların üstesinden gelmede yardım edici bir tavır sergilemesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Afrika kıtasının şoklardan orantısız şekilde etkilendiği ve özel bir ilgiyi hakettiği ifade edilen bildiride, kadınların tarım sektöründe oynadığı kritik role ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

Bildiride, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmek adına, gıda ve tarım sektörlerinde daha güçlü, koordineli ve çok taraflı bir hareket tarzı izlenmesinin önemine işaret edildi.

Uluslararası toplumunun ortak çabasının bir parçası olarak, Dünya Bankasının, istihdam yaratılması, özel sektör kalkınması, kapsayıcı büyüme, güçlü kurumların inşası ve güvenlik ve adaletin geliştirilmesi gibi konulara odaklanarak, ülkelere yardım etmede kilit rol oynayabileceği ifade edilen bildiride, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen çabalara da değinildi.