Advertisement

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ihracat beklenti endeksinin 2011 yılının ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 20,2 puan arttığını bildirdi.

Çağlayan, yılın ilk çeyreğinde 122,7 olan endeksin ikinci çeyrekte 142,9 değerine yükseldiğini söyledi.

Bakan Çağlayan, düzenlediği basın toplantısında, Dış Ticaret Beklenti Anketinin 2011 yılı ikinci çeyrek beklentilerini açıkladı. Çağlayan, 2011 yılının ikinci çeyreği için ihracat beklenti endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat beklentisinin, ihracat siparişi beklentisinin, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin endeksi artış yönünde etkilediğinin görüldüğünü kaydetti.-İTHALAT BEKLENTİSİ DE ARTTI-İthalat beklentisi endeksinin ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre 15,4 puan artarak 113,7'den 129,1 değerine yükseldiğini söyleyen Çağlayan, firmaların en çok faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin beklentilerini de anlatarak, ilk 3 öncelikli sorunun ham madde ara malı fiyatlarının yüksek oluşu, enerji maliyetlerinin yüksekliği ve döviz kurlarının olumsuz etkisi olarak belirtilmeye devam ettiğini ifade etti.

İhracat yapan firmaların yüzde 72'sinin Döviz kurlarının sektörlerini olumsuz etkilediğini belirttiğini anlatan Çağlayan, ithalat yapan firmalarında yüzde 23'ünün döviz kuru nedeniyle ithal fiyatının daha cazip olmasını ithalat nedeni olarak belirttiğini söyledi.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ihracatçıların tahminlerin üzerinde bir ihracat beklentisi artışı içinde olduğunu belirterek, ''Bu fazlasıyla beni mutlu etti. Ankete verdikleri cevaplarla önümüzdeki 3 ayda da ihracatlarını sürekli artıracaklarını net bir şekilde ifade ediyorlar'' dedi.

Bakan Çağlayan, Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin 2011 yılı 2. çeyrek beklentilerini açıkladı.

Anketin 2010 yılında en fazla ihracat ve ithalat yapan ilk 500'er firma arasında yapıldığını kaydeden Çağlayan, Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin ihracat ve ithalatına yönelik, sipariş, birim fiyat, pazar payı, hedef pazar ve sektörlerin sorunlarına yönelik tespitleri yapmalarını sağladığını da kaydetti.

Bakan Çağlayan, 2011 yılı ikinci çeyreği için yapılan ankette, form gönderilen 565 firmanın 454'ünün ankete katılım sağladığını ve firmaların yaklaşık yüzde 80'inin ankete cevap verdiğini, bunun da oldukça yüksek bir katılım olduğunu söyledi. Çağlayan, cevap veren 454 firmanın toplam ihracatın yüzde 43,1'ini, ithalatın da yüzde 42,6'sını temsil ettiğini ifade etti.

Çağlayan, anketi yanıtlayan firmaların en çok ihracat yaptıkları sektörleri değerlendirirken, firmaların yüzde 20'sinin makine ve ulaştırma, yüzde 16'sının tarım, yüzde 14'ünün tekstil ve konfeksiyon, yüzde 11'inin madencilik, yüzde 11'inin demir-çelik, yüzde 10'unun otomotiv sanayi, yüzde 7'sinin kimya, yüzde 8'inin diğer tüketim malları, yüzde 4'ünün de diğer yarı mamuller olarak değerlendirdiğini anlattı.

Ankete katılan firmaların yüzde 46'sının 2011 yılının ikinci çeyreğinde, ihracatlarının artacağı beklentisinde iken, yüzde 9'unun azalacağı şeklinde bir beklenti içinde olduğunu belirten Çağlayan, söz konusu firmaların yüzde 44'ünün ihracat siparişlerinin artacağını, yüzde 9'unun azalacağını ifade ettiğini söyledi. Çağlayan, ankete katılan firmaların yüzde 26'sının pazar paylarının artacağını, yüzde 4'ünün de pazar paylarının azalacağını belirttiğini bildirdi.-''İHRACATÇIMIZIN EKONOMİMİZE OLAN GÜVENİ ARTARAK, DEVAM EDİYOR''-Bakan Çağlayan, önemli olanın ihracatçıların ekonomiye olan güveninin artarak devam etmesi olduğunu kaydederek, ''Asıl çıkartılması gereken sonuç budur'' dedi.

İkinci çeyrekte birim ihracat fiyatının artacağı beklentisi olan firma sayısında düşüş görülmesine rağmen, birim ihracat fiyatının artmasını bekleyen firmalar ile azalmasını bekleyen firmalar arasındaki dengenin, fiyatların artmasını bekleyen firmalar lehine olduğuna işaret eden Çağlayan, şöyle konuştu:

''2011 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre Orta Doğu ve Afrika ülkelerine artış beklentisi yavaşlayarak sürüyor. Konjonktürel bir gelişmedir bu. Diğer tüm ülke gruplarında ihracatın artacağı beklentisi güçlenerek devam ediyor. 1. dönem özellikle Afrika ülkelerine ihracat beklentisi güçlenerek sürmekteydi fakat son dönemde ortaya çıkan gerilim ve değişimle, Libya, Tunus ve Mısır'da ortaya çıkan karışıklıklar, firmalarımızın bu ülkelere ihracat beklentilerinin düştüğünü gösteriyor.

Ankete katılan firmaların yüzde 38'i 2010 yılının ilk 3 aylık döneminde ihracat sipariş düzeylerinin arttığını ifade ediyor. 2011 yılının ilk çeyreğinde sektörlere ilişkin en önemli sorunun enerji maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten firmalar, ikinci çeyrekte bu sefer firmalar, ham madde ve ara malı fiyatlarının yüksek olmasını üst sıraya taşıdı. Bunu belirten firma sayısı, son bir yılın en yüksek sayısıdır.

Firmaların yüzde 72'si döviz kurlarının yüksek olduğunu belirtiyor. 2011 yılının 2. çeyreğinde Almanya'yı hedef pazar olarak ilk ülke olarak tanımlıyorlar. Almanya'yı, ABD, Rusya Federasyonu ve Fransa takip ediyor.''

Bakan Çağlayan, ankette serbest kürsü diye nitelendirilebilecek firmaların soruların kapsamadığı ama belirtmek istedikleri sorunları belirtebilecekleri bir bölüm olduğunu da anlatırken, bu bölümde pamuk sektörü ile ilgili sorunlara yer verildiğini söyledi. Çağlayan, bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, fiyatların 5 dolar seviyesine geldiği bir ortamda, ithalatta 5 milyar dolar gibi bir rakamla yer aldığını belirtti.

Gübre sektöründe ham maddenin yüzde 100 dışa bağımlı olmasının da bir diğer sorun olarak belirtildiğini ifade eden Çağlayan, kimya sektörü üzerinde de yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.-''STRATEJİ BELGELERİNİ, SEKTÖR SEKTÖR AÇIKLAYACAĞIZ''-Çağlayan, strateji belgelerini sektör sektör açıklayacaklarını da bildirdi.

Firmaların Ortadoğu'daki politik riskleri de sorun olarak belirttiklerini kaydeden Çağlayan, bunun yanı sıra AB ülkelerinde yaşanan sorunların da ifade edildiğini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 65'inin döviz kuru sorunlarını hedef pazarlara yönelik en önemli sorun olarak belirttiğini kaydeden Çağlayan, firmaların yüzde 50'sinin siyasi engelleri, belirsizlikleri, yüzde 34'ünün rekabetçi fiyat sunamamayı dile getirdiğini bildirdi.-İTHALAT-Bakan Çağlayan, ankete katılanların yüzde 38'inin ara malları, yüzde 14'ünün tüketim malları, yüzde 7'sinin yatırım malları ve yüzde 11'inin de diğer malları ithal ettiğini belirterek, firmaların yüzde 36'sının 2011 yılının ikinci çeyreğinde ithalatlarının artmasını beklerken, yüzde 10'unun azalmasını beklediğini bildirdi. Çağlayan, ithalat sipariş düzeylerinin mevsim normalleri düzeyinde değerlendirildiğini de kaydetti ve şöyle devam etti:

''2011 yılının 2. çeyreğinde birim ithalat fiyatlarının artacağı beklentisi zayıflıyor. 2011'de 2. çeyrekte Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinde ithalat artış beklentisi zayıflayarak sürüyor. İthalatçı firmaların yüzde 67'si yurt içinde üretim olmayışını, yüzde 60'ı yurt içi fiyatların yüksekliğini ithalat nedeni olarak gösteriyorlar.

Ancak ithalatı destekleyen kur politikası, yurt içi üretimde ciddi baskı oluşturuyor, biz sadece kalkıp sonuçları böyle alırsak eksik olur. Kur baskısı, gerek kaliteli üretimde, gerekse üretim çeşitliliğinde en büyük ve tek engeldir.

Kur politikasının üreticinin rekabet baskısı noktasındaki sıkıntısı devam ediyor. İthalatçı firmaların yüzde 23'ü döviz kuru nedeniyle ithal fiyatlarının daha cazip olduğunu belirtiyor. Firmaların yüzde 84'ü yurt içi üretim yetersizliğini en önemli ithalat nedeni olarak gösteriyor. İthalatta karşılaşılan en önemli sorunun lojistik maliyetlerin yüksekliği olduğunu ifade ediyorlar.''

Bakan Çağlayan, ankette ortaya çıkan sonuçların ihracata farklı şekilde eğilinmesi gerektiğini gösterdiğini kaydederek, bu yöndeki çalışmaların daha da hızlanarak arttığını söyledi.

Özellikle yükselen enerji maliyetlerinin, kur ve paritedeki gelişmelerin ithalat baskısını artırdığına işaret eden Çağlayan, ara malına bağımlılığın azaltılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Çağlayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 stratejinin, cumhuriyet tarihinde 12 yılı kapsayan bir strateji hedefi ortaya koyduğunu da kaydederek, ''Cumhuriyet tarihinde ilktir. Böyle bir kararlılığın, iradenin gösterilmesi tarihe geçecek olan bir gelişmedir'' dedi.