Advertisement

Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, Verimlilik Haftasının açılışı dolayısıyla Milli Prodüktivite Merkezinde (MPM) düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir toplumsal çevrede, sektörde ya da kurumda kaynakların etkin kullanımının nihai amaç olduğunu ifade etti.

Kaynakların etkin kullanıldığı yerde verimlilik, yüksek rekabet gücü, yenilikçilik, refah, kalkınma ve tüketici memnuniyetinin olacağını belirten Kaldırımcı, ''Verimlilik bir zorunluluktur. İhmal edilemez'' dedi.

Gelişmiş ülkelerin tutumlu, fakir ülkelerin ise müsrif olduklarını ifade eden Kaldırımcı, gelişmiş ülkeler arasında yer alan Türkiye'de de toplumsal hayatın arka sokaklarında ne yazık ki kaynakların israf edildiğini belirtti.

Kamu yönetiminde kaynak, zaman ve insan kaynağı israfı olduğunu dile getiren Kaldırımcı, ''Keşke kamu yönetimi özel sektöre öncü olabilse... Kamu yönetimi piyasanın özel sektörü yönlendirdiği gibi bir duyarlılığın etkisi altında olsa... Kamuda yöneticilik kolay olmamalı, burada hesap verebilmekten, sorumluluktan söz ediyorum. Kapağı kamuya attığınızda o kurum sizi bilmem kaç yaşına kadar çalıştırmaya mahkum. Keşke performans algılaması, performans sisteminin kurulması için biraz daha hızlı hareket edebilsek'' diye konuştu.

Kaldırımcı, Türkiye'de verimlilik altyapısının mutlaka kurulması, konunun milli bir proje olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANI

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram Akbaş da eğitim, yatırım ve üretimde verimlilik konularına değindi.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim mezunu kişilerin mezun oldukları bölümlerde istihdam edilme oranlarının yüzde 15 dolaylarında bile olmadığını, verilen eğitimle işgücü piyasalarının beklediği becerinin örtüşmediğini söyledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun tam da bu noktada eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirmek amacıyla kurulduğunu belirten Akbaş, iş dünyasının ihtiyaçlarını eğitim programlarına sokmak için çalıştıklarını, burada işbirliği, inanç ve kararlılığın önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de mesleki eğitimdeki sorunların yanında bir de mesleki eğitimlere ilişkin sınavları yapacak kuruluş sayısının yetersizliği sorunu bulunduğunu ifade eden Akbaş, bunun çözümü için 26 kurum ve kuruluşa hibe destek sağladıklarını, 2 yıl içinde yeteri kadar sınav merkezinin kurulmuş olacağını bildirdi.

Akbaş, gerek verimlilik gerek istihdam sorununun çözümünün tek bir kuruluşun yapacağı iş olmadığını, bunun için işbirliği ve aynı yöne yönelmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter de verimliliğin kalkınmanın en temel parametrelerinden olduğunu söyledi.

MPM'nin çok güzel çalışmaları bulunduğunu ancak bunların yeterli olmadığını ifade eden İlter, bunun en önemli nedeninin kurumun 1965 yılında çıkartılan kanunu olduğunu dile getirdi.

''Murat 131 ile 180 km hız yapmaya çalışıyoruz'' diyen İlter, kurum kanununun günün şartlarına uygun şekilde değiştirilmesi ve kurumsal yapılanmanın yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan İlter, ''Nereye gideceğini bilemeyen hiç bir yere gidemez. MPM'nin de bir stratejik plana, bir yol haritasına ihtiyacı var'' dedi.

TİSK GENEL SEKRETERİ PİRLER

TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler de verimliliğin pek çok kurum, norm ve kavram arasında yapıştırıcı görevi gördüğünü söyledi. Verimliliğin; hükümet politikalarıyla uygulamalar arasında, kamu ile özel arasında, işçi ile işveren arasında yapıştırıcı görevi yaptığını anlatan Pirler, verimlilik arttıkça başarının arttığını, ancak verimlilik anlamında Türkiye'nin çok da başarılı olduğunun söylenemeyeceği ifade etti.

Pirler, verimliliğin ekonomik büyüme ile istihdam ilişkisinde bu yapıştırıcı fonksiyonunu tam olarak yerine getiremediğini, istihdamın ekonominin büyümesine paralel büyüyemediğini savundu. Pirler, MPM'nin de gerekli yere oturmadığını, kuruma gereken önemin verilmediğini belirtti.

MPM BAŞKANI KAVLAK

MPM Yönetim Kurulu Başkanı Pevrul Kavlak da verimliliğin ekonomik sorunları çözecek anahtarların en önemlisi olduğunu söyledi.

Verimliliğin bütün toplumu ilgilendirdiğini belirten Kavlak, bu nedenle MPM'nin verimlilik hareketine bütün vatandaşların katılması istediklerini dile getirdi.

Kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Kavlak, verimlilik konusunun okullarda ders olarak okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Güvenç de konuşmasında kümeleşme ve verimlilik kavramları üzerinde durdu. Verimliliğin bilgiye dayandığına, bilgisiz verimlilik olamayacağına işaret eden Güvenç, kümeleşmenin verimlileşmeyi beraberinde getireceğini kaydetti.

KAMUNUN VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜLECEK

Konuşmaların ardından Devlet Personel Başkanlığı ile MPM arasında, kamu yönetiminde verimlilik araştırması yapılmasına dönük işbirliği protokolü imzalandı.

Devlet Personel Başkanı Mehmet Tekinarslan, kamu yönetiminin performansının ve verimliliğinin sürekli tenkit edildiğini, ancak bu konuda şu ana kadar bir analizin yapılmadığını söyledi.

Veri olmadan hedef konulamayacağını dile getiren Tekinarslan, ''Bu çalışmanın amacı; kamu yönetiminde durum tespiti. Daha sonra da buradaki verimlilik durumu benzerleriyle mukayese edilerek neler yapılabileceğine ilişkin teknik metotlar ortaya konulacak. Kaynakları daha iyi kullanmamızı sağlayacak metotları bulma kaygısı içindeyiz. Bu sadece memurun verimliliğini ölçmek için imzalanan bir protokol değil tüm kamu için geçerli'' diye konuştu.

Daha sonra kurumda belli süreleri dolduran MPM çalışanlarına plaket verildi.